Strona główna drzewa MPZP Osiedle Podwawelskie. Tranzyt przez osiedle? Mieszkańcy przegrywają z interesem deweloperów.

MPZP Osiedle Podwawelskie. Tranzyt przez osiedle? Mieszkańcy przegrywają z interesem deweloperów.

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Mieszkańcy "Podwawelskiego" zapowiadają protesty

Co jest z tym miastem nie tak?! Dlaczego każdy proponowany przez miasto projekt MPZP w Krakowie spotyka się z tak ogromnym sprzeciwem społecznym? Dlaczego ważniejszy jest dla miasta interes deweloperów, a nie mieszkańców? Dlaczego w każdym proponowanym planie miejscowym tereny zielone ograniczane są do minimum, a na ich miejsce wylewa się beton? Czy protesty mieszkańców nic nie znaczą dla Prezydenta i urzędników? O co w tym wszystkim chodzi?

Tym razem mieszkańcy Osiedla Podwawelskiego szykują się do walki o swoją dzielnicę. To już trzecia próba procedowania MPZP Osiedle Podwawelskie. W 2019 roku, po protestach mieszkańców i wpłynięciu ponad 1800 pism, postanowiono “poprawić” projekt. Urzędnicy chwalą się, że aż ponad 1800 pism zostało uwzględnionych (13 w całości oraz 1809 tylko częściowo). Niestety, patrząc na naniesione zmiany w projekcie, to uwzględniono głównie postulaty deweloperów. W “poprawionym” MPZP zmniejszono ilość terenów zielonych, zagęszczono zabudowę, powstaną nowe parkingi i miasto wybuduje za pieniądze podatników nowe drogi dojazdowe do gruntów deweloperów, a które w przyszłości mogą się stać drogami tranzytowymi przez osiedle. Tak wyglądają konsultacje społeczne w wydaniu miasta Krakowa.

Miejski park “Podwawelski” nie powstanie, a o który mieszkańcy od lat walczyli

Na terenie “Podwawelskiego” nie ma ogólnodostępnego parku miejskiego. Mieszkańcy korzystają z zielonych przestrzeni, takich jak place zabaw dla dzieci, górka przy kościele, skwery, pozostających w użytkowaniu wieczystym SM Podwawelska, i utrzymywanych z pieniędzy jej członków. Ich ogólnodostępność nie powinna zwalniać miasta od utworzenia publicznych terenów zielonych, z których każdy będzie mógł korzystać i które będą utrzymywane z funduszy miasta, a nie z czynszów mieszkańców SM Podwawelska. Tym bardziej, że miasto zgadza się zagęścić zabudowę (powstanie kilkaset mieszkań), a zarazem zmniejsza ilość terenów zielonych na osiedlu.

26 kwietnia 2018 roku, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA) wydała opinię, w której wzywała miasto do utworzenia parku miejskiego na “Podwawelskim”. Komisja rekomendowała w tym celu wykupienia od prywatnego właściciela terenu, na którym obecnie działa Szkółka drzew i krzewów.

osiedle podwawelkie widok na szkolke drzew i krzewów
Teren proponowany pod park miejski.
Widok na szkółkę drzew i krzewów.

Urzędnicy zdecydowali jednak, że park miejski “Podwawelski” nie powstanie, a na terenie Szkółki drzew i krzewów powstaną 4 bloki na kilkaset mieszkań. W porównaniu do projektu z 2019 roku miasto zmniejszyło ilość terenów ZP czyli zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne parki z 6,68% do 3,51%.

Prezydent i urzędnicy miejscy mówią “nie ma pieniędzy” i rozkładają ręce. Ale to nieprawda. Miasto wydaje dziesiątki milionów złotych na rewitalizacje istniejących parków (m.in. park Bednarskiego: 16 milionów, park Zakrzówek: ponad 50 milionów), a przecież takie “inwestycje” nie zwiększają w ogóle terenów zielonych w Krakowie, który znajduje się na szarym końcu listy miast z ilością terenów zielonych dostępnych dla mieszkańców. Taka polityka miasta musi się zmienić. Priorytetem powinien być wykup terenów zielonych z rąk prywatnych, celem uniknięcia ich zabudowy w przyszłości.

UWAGA: Jako Akcja Ratunkowa dla Krakowa, złożyliśmy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, z pytaniem co Prezydent zrobił, aby powstał park miejski na “Podwawelskim”, czyli to, do czego zobowiązali go krakowscy radni trzy lata temu. Sprawozdanie ze swoich działań Prezydent miał przedstawić radzie Miasta do 28 lutego 2019 roku. Niestety, nie dotarliśmy do żadnych dokumentów potwierdzających jakiekolwiek działania miasta w tym zakresie.

Powstanie kilkuset nowych mieszkań

W nowym projekcie tereny, na których przewidziano zabudowę mieszkaniową, została ona maksymalnie zagęszczona, aby deweloperzy mogli wybudować jak najwięcej i jak najwyższych (nawet do 25 metrów) bloków. Na osiedlu powstanie kilkaset nowych mieszkań. 

Miasto mogło zablokować lub ograniczyć możliwość zabudowy terenów prywatnych np. nie zmieniając ich funkcji (z rolnej na teren zabudowy mieszkaniowej) lub ją zminimalizować, pozwalając na mniej intensywną zabudowę, lub po prostu nie budować dojazdowych dróg publicznych do tych gruntów i to w dodatku na koszt podatnika. Bez nich deweloperzy nie otrzymaliby pozwolenia na budowę (o tym poniżej).

Ale tak się nie stało. Miasto dopuściło intensywną zabudowę, gdzie się tylko dało. W projekcie z 2019 roku na terenie Szkółki drzew i krzewów (gdzie radni postulowali stworzenie parku miejskiego) przewidziane były “tylko” 3 bloki, a w aktualnym, “poprawionym” dokumencie na tym terenie mogą powstać 4 bloki.

MW/U.3
MW.15

 

UWAGA: Na Osiedlu jest jedna Szkoła Podstawowa, która już obecnie jest przepełniona. Jeśli powstanie kilkaset nowych mieszkań, na terenie “Podwawelskiego” to koniecznym staje się budowa nowej szkoły i przedszkola. Niestety, miasto nie planuje takich  inwestycji.

Miasto wyda 4 miliony złotych na drogi “dla deweloperów”

Chyba najbardziej jaskrawym przykładem działania miasta na rzecz deweloperów jest budowanie dróg dojazdowych do ich gruntów na koszt podatników. To powtarza się praktycznie w każdym projekcie MPZP w każdej dzielnicy – Osiedle Podwawelskie nie jest wyjątkiem.
Miasto wyda na ten cel około 4 miliony złotych. Miasto Kraków planuje wybudować prowadzące do gruntów prywatnych nowe drogi publiczne, a małe wewnętrzne uliczki, po których spacerują matki z dziećmi, poszerzyć i przemianować także na drogi publiczne. Miasto wyda nasze pieniądze, aby deweloperzy mogli otrzymać pozwolenia na budowę.

UWAGA: Przepisy prawa mówią, że jeżeli działka przeznaczona pod inwestycję nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a istniejący dostęp pośredni do tej drogi nie odpowiada wymogom prawa, organ powinien odmówić udzielenia pozwolenia na budowę. Ale w Krakowie urzędnicy wychodzą naprzeciw “potrzebom” deweloperów i wybudują im “te” drogi. Z naszych pieniędzy. Brawo Kraków!

Podatek planistyczny nie jest usprawiedliwieniem dla urzędników miejskich

Urzędnicy usprawiedliwiają za każdym razem budowanie dróg “pod deweloperów” z pieniędzy podatników tym, że umożliwi to deweloperom budowę bloków, a dzięki temu miejska kasa zarobi w przyszłości na podatkach i opłacie planistycznej. Podatki są uzależnione od wielkości zabudowy, ilości mieszkań itp. – czyli im więcej bloków miasto pozwoli wybudować na danym terenie, tym więcej zarobi. Ale to nie jest takie oczywiste…

Opłata planistyczna jest ponoszona przez właściciela gruntu, który w ciągu 5 lat od uchwalenia MPZP sprzeda w części lub w całości działkę, której wartość wzrosła na skutek przyjęcia tego planu. W Krakowie opłata planistyczna wynosi 30%. ALE UWAGA, jeśli właściciel sprzeda działkę po 5 latach, to miasto nic nie zarobi na tej transakcji.

Ale czy tylko “kasą” urzędnicy miejscy powinni się kierować “urządzając” naszą miejską przestrzeń? A jak wycenić poczucie satysfakcji, szczęścia mieszkańców, którzy chcą spokoju, zieleni, a nie betonu i nowych aut pod blokiem?

Tranzytem przez osiedle - taka przyszłość “Podwawelskiego”?

Zgodnie z planem na osiedlu zostaną wybudowane trzy nowe drogi publiczne, a cztery kolejne, istniejące jako drogi wewnętrzne, po których spacerują mieszkańcy, rodzice z dziećmi, zostaną poszerzone i przemianowane na drogi publiczne.
Zaproponowany przez urzędników układ drogowy grozi w przyszłości otwarciem tranzytu przez “Podwawelskie” – wystarczy jak na jednej działce deweloper wybuduję drogę łączącą dwie drogi publiczne. Kierowcy jadąc z Ruczaju do centrum będą sobie skracać drogę przez osiedle omijając ul. Monte Cassino, ale także sami mieszkańcy będą korzystać z możliwości szybszej wylotówki na ul. Kapelanka czy ul. Marii Konopnickiej. Okolice “tranzytówek” będą w godzinach szczytu zakorkowane, utrudniając mieszkańcom pobliskich bloków wyjazd z osiedla. Będzie więcej aut, hałasu i spalin. Spacer z dzieckiem po wewnętrznej, osiedlowej drodze nie będzie już możliwy.

Korki na "Podwawelskim"

Nowe parkingi na setki aut zamiast zieleni.

Projekt MPZP przewiduje utworzenie dodatkowych parkingów – jeden z nich będzie wysoki nawet na 16 metrów, a drugi wymagać będzie wycięcia kilkudziesięciu drzew.

ul. Rozdroże
Teren pod nowy parking i drogę.
Drzewa do wycięcia pod parking.

Miasto pozwala na maksymalne wykorzystanie terenu pod zabudowę, co skutkować będzie powstaniem kilkuset nowych mieszkań i nawet do 2000 dodatkowych aut do zaparkowania! Urzędnicy miejscy i tutaj “pomagają” deweloperom. Aby deweloperzy „nie marnowali” swojego “cennego” gruntu na miejsca parkingowe dla swoich mieszkańców, tylko mogli wykorzystać pod bloki jak najwięcej terenu, miasto planuje wybudować nowe parkingi na obszarze osiedla. Jeden z parkingów ma powstać kosztem zieleni i wycięcia kilkudziesięciu drzew.

Czy spokojne, zielone i z lat ‘70 ubiegłego wieku “Podwawelskie” podzieli los innych “nowych” osiedli, gdzie beton wygrywa z zielenią, a mieszkańcy przegrywają z interesem deweloperów i stanie się osiedlem “tranzytowym”? Czy taka przyszłość czeka “Podwawelskie” zgodnie z miejscowym planem przygotowanym przez urzędników?

UWAGA - MOBILIZACJA!!!

Dyskusja publiczna nad projektem MPZP „Osiedle Podwawelskie” zostanie przeprowadzona w dniu 20 maja 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego z BIP na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi2-bp@um.krakow.pl

Więcej na ten temat

2 komentarze

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru przestrzennego “Osiedle Podwawelskie” - Akcja Ratunkowa dla Krakowa 18 maja 2021 - 20 h 43 min

[…] Więcej na ten temat w naszym artykule: MPZP Osiedle Podwawelskie. Tranzyt przez osiedle? Mieszkańcy przegrywają z interesem deweloperów. […]

Odpowiedz
Mobilny punkt składania uwag do MPZP Osiedle Podwawelskie - Akcja Ratunkowa dla Krakowa 7 czerwca 2021 - 21 h 55 min

[…] MPZP Osiedle Podwawelskie. Tranzyt przez osiedle? Mieszkańcy przegrywają z interesem deweloperów […]

Odpowiedz

Zostaw swój komentarz