Strona główna drzewa Nie tędy kolejna droga – obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Krakowa

Nie tędy kolejna droga – obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Krakowa

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

W obradach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Krakowa uczestniczymy jako mieszkańcy od kilku lat, wnosząc na wokandę bliskie nam tematy i zabierając głos w dyskusjach.

KDO to społeczne ciało doradczo-opiniujące, które działa przy prezydencie miasta, a w jego skład wchodzą organizacje społeczne oraz przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

W ubiegłym roku, dzięki powołaniu przez nas stowarzyszenia, oficjalnie dołączyliśmy do KDO jako jedna z organizacji członkowskich. Możemy teraz nie tylko wnosić tematy i wypowiadać się, ale też brać udział w głosowaniach nad uchwałami w ważnych sprawach dotyczących przyrody i środowiska.
Na dzisiejszej sesji przyjęte zostało sprawozdanie za poprzedni rok oraz powołano nowe prezydium. Przewodniczącym został Tomasz Fiszer (Nasza Olszanica), Wiceprzewodniczącą została Jolanta Kapica (Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik), a sekretarzem Joanna Wójcik (Dzika Klinika). Gratulujemy!
Podczas obrad poruszaliśmy dwa główne tematy.

Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów

Pierwszy z nich to kuriozalna decyzja o budowie ulicy 8 Pułku Ułanów. Dlaczego kuriozalna? Ponieważ w ramach tej budowy nie przewidziano połączenia tramwajowego na Kliny. Czwarta droga nie rozwiąże bolączek komunikacyjnych osiedla, a może je tylko pogłębić. Zamiast zapewniać sprawną komunikację zbiorową, miasto wyda kilkadziesiąt milionów na kolejną drogę. Prezydent zapowiada, że być może kiedyś pod drogą powstanie tramwaj. Nie wierzymy w to. Jeśli droga powstanie w zakładanym kształcie, to na Kliny tramwaj w tym śladzie nie dojedzie.

Do tego przyrodę podczas planowania inwestycji traktuje się jak zwykle w naszym mieście. Do wycinki idzie ponad 220 drzew, w tym drzewa pomnikowe. Część mieszkańców proponuje zmianę projektu i włączenie budowy tramwaju w ramach projektu. Jako ARDK postulujemy, aby nie realizować tej drogi w obecnym kształcie, tylko cofnąć się i zaprojektować ją z uwzględnieniem linii tramwajowej z ograniczeniem komponentu drogowego do minimum. Uważamy, że nie jest za późno, a wiceprezydentowi miasta te uwagi przekazywaliśmy prawie 2 lata temu, więc nie można mówić, że mieszkańcy robią coś na ostatnią chwilę.

Uchwała ws. sytuacji dzików na terenie miasta

Druga sprawa to uchwała ws. sytuacji dzików na terenie miasta będąca efektem poprzednich obrad KDO. Zgadzamy się z postulatami o zastosowanie humanitarnych rozwiązań takich jak tworzenie barier zapachowych, stosowanie wokół upraw oraz tras przemieszczania się dzików na tereny zurbanizowane ogrodzeń elektrycznych, zabezpieczania koszy i odpadów, które stają się łatwym źródłem pożywienia, co ściąga dziki w okolice domów i bloków oraz innych rozwiązań, które ograniczą obecność dzików na terenach zabudowanych bez konieczności ich uśmiercania.

Wiemy, że są w Krakowie miejsca, w których liczba dzików budzi w mieszkańcach strach, ale stoimy na stanowisku, że odstrzał czy uśpienie powinno być ostatecznością w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia, a nie powszechnie stosowaną metodą prewencyjną. Chcemy być również zaangażowani w prace nad kampanią edukacyjną, uważamy, że obecnie stosowane tablice informacyjnie nie spełniają swojej roli. Po pierwsze jest ich zbyt mało, po drugie – są mało atrakcyjne, ze zbyt dużą ilością tekstu. Będziemy chcieli uczestniczyć w opracowaniu skróconych tablic np. z zastosowaniem info i ikonografik przystępnych także dla dzieci i młodzieży.

Zapotrzebowanie na takie tablice może zgłosić każdy mieszkaniec, wspólnota czy spółdzielnia na adres Wydziału Kształtowania Środowiska:

ws.umk@um.krakow.pl

 Jednocześnie chcemy poinformować, że osoby z ARDK – Monika i Michał – zostały włączone w szeregi zespołu ds. dzików działającego przy prezydencie. Oprócz nas, do zespołu przyjęto również Dziką Klinikę, Zielone Kliny oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Cieszymy się, że zespół zasilą osoby, które mają na względzie zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i dobrostan zwierząt, a także działają w sposób transparentny. Do tej pory o samym istnieniu takiego zespołu mało kto wiedział, nie mówiąc już o informowaniu o podejmowanych decyzjach. Mamy nadzieję, że udział w pracach wspomnianych organizacji będzie też początkiem transparentnych działań i dyskusji o sytuacji dzików w mieście.

fot. Jakub Włodek

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz