Strona główna drzewa Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów

Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Ruszyła budowa kładki Kazimierz – Ludwinów realizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM), i, jak przewidywali mieszkańcy, drzewa zostały potraktowane jak nic nie znaczące elementy placu budowy. Na bulwar Inflancki wjechał ciężki sprzęt, ważące tony betonowe podkłady zaczęły być składowane tuż pod sędziwymi klonami, bardzo blisko pni oraz na wrażliwych systemach korzeniowych. Składowanie materiałów budowlanych, operowanie ciężkim sprzętem w obrębie rzutu korony drzew jest niedopuszczalne. Powoduje ubijanie gleby pozbawiając korzenie bez dostępu do tlenu. A operowanie ciężkim sprzętem stwarza także ryzyko wyłamywania gałęzi oraz uszkodzeń mechanicznych pnia i korzeni.

Malownicza Aleja Klonów liczy kilkanaście ponad 70-letnich klonów o pomnikowych obwodach to unikatowy w skali Starego Miasta zespół tak zdrowych i pięknych drzew tego gatunku tworzących aleję. Ich witalność potwierdził prof. Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego. Tego typu skupiska drzew powinny podlegać szczególnej ochronie. Na spotkaniach z mieszkańcami ZIM zapewniał, że bulwar Inflancki, rosnące na nim drzewa oraz fauna, zostaną objęte szczególnym nadzorem, w tym dendrologicznym. Dlaczego tak się nie stało? Po interwencji naszej akcjonariuszki, Kasi Pilitowskiej, betonowe płyty zostały usunięte spod drzew.

Fakt, że inwestycja zaczyna się od nieprzestrzegania zasad ochrony drzew budzi nasz niepokój. Będziemy trzymać rękę na pulsie i zwracać uwagę na drzewa w przypadku tej inwestycji.

  • Szalowanie pnia deskami NIE JEST sposobem zabezpieczenia drzew. Te polecane w starej literaturze działania nie są skuteczne. W gruncie rzeczy są one raczej wizualnymi zabiegami, które poprawiają samopoczucie inwestora i zwalniają pracowników z obowiązku ochrony drzew i krzewów na budowie, dając jedynie złudne poczucie dobrze wykonanego zalecenia.
  • Prowadzenie pod koronami drzew dróg technicznych służących obsłudze placu budowlanego dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach po wykonaniu nadbudowy amortyzującej nową tymczasową nawierzchnię rozbieralną.
  • Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organów drzew i krzewów oraz zabezpieczenie podłoża pod koronami drzew przed nadmiernym zagęszczeniem polega na montażu ogrodzenia (przykład na załączonym rysunku) w maksymalnej odległości od drzew, czyli wyznaczeniu strefy ochronnej drzewa (SOD), która obejmuje obszar rzutu korony poszerzony o 1,5 m. Strefa może mieć nieregularny kształt. Wskazane jest łączenie grup drzew.
  • Ogrodzenie powinno być wysokie na 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie trwałe. Ogrodzenie powinno być wyposażone w tabliczkę z informacją, co podlega ochronie – przykładowa treść:

Strefa Ochronna Drzewa
Nie wchodzić
Nie przesuwać ogrodzenia
Nie składować materiałów

  • Wykopy, jeśli są niezbędne, powinno się wykonywać poza okresem wegetacji (październik-kwiecień) przy zastrzeżeniu, że nie mogą być wykonywane w okresach mrozów. Najgorszym okresem, ze względu na bardzo szybkie przesychanie, są miesiące letnie. Gdy zajdzie konieczność prowadzenia robót w tym czasie, należy zapewnić roślinom odpowiednie podlewanie przez cały czas trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy przepuszczalnych materiałów.

Przypominamy, że 19.02.2024 złożyliśmy petycję w sprawie wprowadzenia standardów ochrony drzew podczas inwestycji. Czekamy na jej rozpatrzenie przez prezydenta Krakowa.

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz