Strona główna Wspieraj nas

Wspieraj nas

Nasze akcje, czyli jak chcemy osiągnąć cele?

Co tak właściwie robimy? Czytamy Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego, przebijamy się przez setki stron dokumentów i ekspertyz, bierzemy udział w konsultacjach, chodzimy na obrady Rady Miasta i różnych komisji, postulujemy o konsultacje, piszemy petycje, nagłaśniamy różne tematy na naszej stronie i w mediach społecznościowych, jak również w mediach tradycyjnych, protestujemy na różne sposoby – fizycznie (marsze, pikiety, happeningi) czy online (nasz Zakrzówkowy protest song!). Angażujemy się w Budżet Obywatelski oraz demokrację pogłębioną – panele obywatelskie. Współpracujemy, wspieramy i pomagamy innym organizacjom społecznym, zarówno w Krakowie, jak i w innych częściach Polski. Mamy też przy tym mnóstwo radości ze wspólnego działania!

Dlaczego Patronite?

Jako oddolna i apartyjna inicjatywa, nie posiadamy żadnego finansowania zewnętrznego. W Akcji Ratunkowej działamy “po godzinach”, w czasie wolnym od pracy, przeznaczając na pracę społeczną swoje własne środki. Chcemy pozostać niezależni i skuteczni, a do tego potrzebujemy funduszy. Zdecydowaliśmy się na Patronite z uwagi na przejrzystość finansowania.

Na co przeznaczymy fundusze?

  • wynajem siedziby, w której możemy się spotykać, pracować i tworzyć
  • przygotowanie ekspertyz we współpracy z autorytetami naukowymi
  • zakup materiałów na happeningi i protesty (farby etc.)
  • zakup materiałów biurowych (drukowanie petycji, uwag do konsultacji społecznych)
  • przygotowanie materiałów do kampanii społecznych (plakaty informacyjne)
  • środki interwencyjne na działania wymagające niezwłocznej reakcji