Strona główna drzewa Co to jest pryzmowanie i dlaczego nie należy zasypywać drzew śniegiem?

Co to jest pryzmowanie i dlaczego nie należy zasypywać drzew śniegiem?

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Kraków znowu pokrył się śniegiem, wygląda bajkowo, ale… Odśnieżający najczęściej składają śnieg wokół pni drzew. Przychodzi odwilż, topi się śnieg z solą, a najwolniej topią się pryzmy lodu i śniegu wokół drzew. Drzewo jest poddawane śmiercionośnej sile soli i powoli usycha. STOP pryzmowaniu śniegu wokół drzew!!!

A wiecie, że te białe słone piramidy są zabronione? I to w wielu dokumentach miasta. To jedna z przyczyn zamierania drzew w Krakowie! Mamy prawo domagać się od zarządców prywatnych nieruchomości i miejskich chodników, spółdzielni o zaprzestanie składowania w ten sposób śniegu! Pryzmowanie zasolonego śniegu i lodu bezpośrednio wokół pnia drzewa jest zabronione. Zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy m. in: „pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.” A jak widać w Krakowie, „okienka drzew” idealnie służą do składowania niechcianego śniegu.

A jak jest na chodnikach miejskich? Jeszcze gorzej.

W przyjętych „Standardach utrzymania dróg i chodników dla MPO Kraków” wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków zimowego utrzymania wg standardów określonych w Regulaminie Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2023/2024, będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2023/2024 („Akcja Zima”) na terenie Miasta Krakowa oraz w umowach. W punkcie 9 tego dokumentu jasno jest napisane, że „Śniegu nie wolno pryzmować przy pniach drzew”.
No to jeszcze dokument „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w aspekcie ochrony drzew i krzewów”, w którym autorzy powołują się na chwałę nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, czytamy, że „Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem minimum 1 m od pnia drzewa”.
Apelujemy o rozsądne i bezpieczne dla drzew zabezpieczanie chodników - bez solenia i bez zasypywania okienek drzewnych! A Wy, Drodzy Czytelnicy, zwracajcie uwagę osobom, które uprzątając śnieg z chodnika, przysypują nim drzewa.

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz