Strona główna drzewa Turnicki Teraz – solidemo przed siedzibą RDLP

Turnicki Teraz – solidemo przed siedzibą RDLP

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
W piątek 14 lipca, wczesnym popołudniem, wspólnie z Inicjatywa Dzikie Karpaty, Wspólny Las, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Extinction Rebellion Kraków, Siostry Rzeki oraz Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zorganizowaliśmy demonstrację solidarnościową z osobami zatrzymanymi przez policję w leśnym obozie w Bieszczadach. Podobne demonstracje odbywały się w kilku miastach w Polsce.

Całe szczęście wszystkie osoby zostały już wypuszczone, jednak wciąż ciężko jest nam przejść obojętnie nad użyciem siły przez policję, GOPR i Lasy Państwowe w stosunku do pokojowych protestów w obronie najcenniejszych starych, górskich lasów. Pomimo tego, że politycy z każdej opcji przekonują nas, że dzika przyroda naszego kraju pod każdym względem jest NAJ w Europie, to w Polsce od 20 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. Parki narodowe stanowią około 1% powierzchni naszego kraju. Zgodnie z unijną strategia bioróżnorodności 30% powierzchni kraju powinno być objęte ochroną, w tym 10% – ochroną ścisłą.

Prace nad utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego rozpoczęły się w latach ‘80 XX wieku. W roku 1993 przedstawiono pełną dokumentację. Rok później projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP). W 1995 roku Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie wyraził zgody na utworzenie parku ze względu na brak środków budżetowych. Kolejny projekt powstał w 2018 roku, a starania o jego utworzenie trwają do dziś.

Jakie są zagrożenia braku utworzenia Turnickiego Parku Narodowego?
  • dalsze prowadzenie wycinki starodrzewu, w tym drzew o wymiarach pomnikowych oraz niszczenie niezwykle cennego ekosystemu leśnego o cechach lasu naturalnego
  • niszczenie stref przypotokowych
  • poszerzanie i powstawanie nowych szlaków zrywkowych odpowiedzialnych m.in. za powodzie błyskawiczne na niżej położonych terenach
  • kontynuacja zbiorowych polowań, które mają negatywny wpływ na gatunki objęte ścisłą ochroną gatunkową

Przypomnijmy również, że na terenie projektowanego parku zmapowano 6468 drzew o wymiarach pomników przyrody – aż 3486 jodeł o wymiarach powyżej 300 cm w pierśnicy – oraz występowanie rzadkich i chronionych ssaków: niedźwiedzi, wilków, rysi, żbików oraz niezwykle rzadkich ryjówek górskich; a także ptaków tj. orzeł przedni, orlik krzykliwy, sóweczka, puszczyk uralski, puchacz, dzięcioły: zielonosiwy, białogrzbiety i trójpalczasty i inne.

Jako ARDK wielokrotnie organizowaliśmy i braliśmy udział w protestach i manifestacjach w obronie Puszczy Karpackiej, uczestniczyliśmy również w blokadach wycinek w Bieszczadach. Całym sercem wspieramy osoby walczące o objęcie cennej dzikiej przyrody należytą ochroną. Turnicki teraz!
#PuszczaKarpackaIstnieje #TurnickiTeraz

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz