Strona główna Jak zgłosić drzewo jako pomnik przyrody

Jak zgłosić drzewo jako pomnik przyrody

Jeśli podczas spaceru napotkasz wyjątkowe drzewo i chcesz, żeby stało się pomnikiem przyrody… nie czekaj, zgłoś je osobiście! To wcale nie takie trudne.  W Akcyjnym poradniku podpowiadamy, co i jak!

Co to jest drzewo pomnikowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r., istnieją dwa kryteria uznania drzewa za pomnikowe – jego obwód i/lub szczególne cechy.

 

Kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody:

1. Obwód pnia nie może być mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (konkretne wytyczne co do obwodów dla poszczególnych gatunków znajdują się w tabeli poniżej)

2. Dane drzewo wyróżnia się wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na:

 • obwód pnia
 • wysokość
 • szerokość korony
 • wiek
 • występowanie w skupiskach (w tym w alejach lub szpalerach)
 • pokrój lub inne cechy morfologiczne,
 • inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe

Jak zmierzyć obwód pnia?

Mierzymy obwód drzewa w kierunku równoległym do osi pnia na wysokości 130 cm od najwyższego punktu stycznego gruntu i pnia drzewa.

Szczegółowe zalecenia znajdziesz tutaj.

Przygotuj i dodaj do Rejestru wszystkie dane!

Potrzebne dane:

 • zmierzony uprzednio obwód drzewa
 • gatunek drzewa i jego opis
 • uzasadnienie, dlaczego drzewo powinno otrzymać status pomnika przyrody
 • lokalizację drzewa (np. ulica i przybliżony numer)
Wrzuć zebrane dane tutaj: Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych.

Ważne:

Poniżej tabela z minimalnymi sugerowanymi obwodami dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów – na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.