Strona główna Zakrzówek KDO ds. Środowiska przyłącza się do walki o Zakrzówek

KDO ds. Środowiska przyłącza się do walki o Zakrzówek

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Wizja lokalna na Zakrzówku

Kolejne środowiska przyłączają się do walki o zachowanie dzikiego Zakrzówka. Tym razem, 19 organizacji działających na rzecz przyrody w Krakowie, będących członkami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds Środowiska, wyraziło swój sprzeciw wobec obecnie trwającej dewastacji kamieniołomu.

12 marca 2020 odbyło się posiedzenie KDO ds. Środowiska, które w całości poświęcone było tematowi Zakrzówka i prac związanych z realizacją Parku. Oprócz przedstawicieli organizacji wchodzących w skład KDO w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, a także aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa.

Komisja zapoznała się z dwoma opiniami z wizji lokalnej na Zakrzówku opracowanymi przez Elżbietę Pytlarz, Radną Dzielnicy VIII Dębniki oraz dr hab. inż., prof. AGH Mariusza Czopa. W obu przypadkach Autorzy wskazują, że obecne prace prowadzą do dewastacji Zakrzówka i domagają się wstrzymania prac przy tworzeniu Parku według obecnej koncepcji.

Następnie doszło do burzliwej dyskusji z udziałem przedstawicieli ZZM na temat siatkowania skał Zakrzówka, zapewnienia bezpieczeństwa oraz przetargu na II Etap prac związanych z rewitalizacją Parku Zakrzówek. Ku zaskoczeniu zgromadzonych Dyrektor ZZM poinformował, że 11 marca został ogłoszony przetarg na II Etap prac rewitalizacji Parku Zakrzówek, i że 15 kwietnia br. nastąpi otwarcie ofert. Decyzję o wstrzymaniu przetargu może podjąć Prezydent albo zmienić ją uchwała Rady Miasta Krakowa.

Na zakończenie posiedzenia członkowie KDO:
a) jednogłośnie poparli Apel Ruchów Miejskich o organizację “okrągłego stołu” w sprawie Zakrzówka*.
b) jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 4/2020 w sprawie realizacji Parku Zakrzówek, skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa, Komisji Kształtowania Środowiska RMK, Zarządu Zieleni Miejskiej, w której wnioskują o unieważnienie przetargu na wykonanie etapu 2 realizacji Parku Zakrzówek ze względu na konieczność powtórnego przeanalizowania zastosowanych w realizowanym Parku Zakrzówek rozwiązań i ich wpływu na środowisko oraz walory krajobrazowe i rekreacyjne.

“Uważamy, że w związku z tym iż sprawa zabezpieczenia skał na Zakrzówku jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego, należy wstrzymać proces rozpisywania przetargu dla kolejnego, drugiego etapu, przynajmniej do momentu rozstrzygnięcia przez prokuraturę.

KDO ds. Środowiska, przede wszystkim ze względu na dobrostan przyrody, ale także w zgodzie z petycją skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 27.02.2020, a podpisaną przez ponad 5 tysięcy osób i wyrażonym w niej głosem mieszkańców, rekomenduje:

  1. Zrealizowanie na Zakrzówku tylko jednego kąpieliska bez zwiększania wielkości (wstosunku do projektu z Budżetu Obywatelskiego).
  2. Przeniesienie publicznego kąpieliska wraz z ogólnodostępną plażą z małego akwenu na duży akwen.

Takie rozwiązanie ograniczy ingerencję w krajobraz i zmniejszy skalę inwestycji poprzez rezygnację z dodatkowego budynku B1 przeznaczonego do obsługi kąpieliska na małym akwenie”.

W spotkaniu brali udział członkowie KDO reprezentujący organizację:
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
Fundacja Fundusz Partnerstwa
Fundacja Aeris Futuro 
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa 
Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
Fundacja Otwarty Plan
Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”
Stowarzyszenie na Rzecz Toń
Fundacja Dzika Klinika
Stowarzyszenie Zielone Swoszowice
Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
Fundacja Dzieci w Naturę

* Obecnie trwa zbieranie podpisów pod Apelem wśród organizacji krakowskich, inicjatyw lokalnych. W związku z ogłoszeniem w dniu 13 marca kwarantanny został przesunięty termin złożenia dokumentu.

Więcej na ten temat

2 komentarze

Apel o “okrągły stół” w sprawie Zakrzówka - Akcja Ratunkowa dla Krakowa 20 kwietnia 2020 - 16 h 51 min

[…] wbrew stanowiskom: Komisji Kształtowania Środowiska RMK, KDO ds. Osób Niepełnosprawnych oraz KDO ds. Środowiska, gdzie każde z tych gremiów wydało negatywną opinię na temat realizowanego projektu, Urząd […]

Odpowiedz
Zakrzówek - finansowa studnia bez dna - Akcja Ratunkowa dla Krakowa 19 czerwca 2020 - 1 h 07 min

[…] i mieszkanek Krakowa protestowało w lutym przed Urzędem Miasta. Swoje wątpliwości i apel o wstrzymanie prac wystosowała Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. List do Prezydenta Jacka […]

Odpowiedz

Zostaw swój komentarz