Strona główna Zakrzówek Sprawa siatek na Zakrzówku wraca do Prokuratury

Sprawa siatek na Zakrzówku wraca do Prokuratury

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Siatki na Zakrzówku

28 września br. Sąd Rejonowy uchylił decyzję prokuratura z dnia 16 marca br. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Zarząd Zieleni Miejskiej poprzez zlecenie instalacji siatek zabezpieczających na Zakrzówku, a przez to działanie na szkodę interesu publicznego, tj. przestępstwo z art 231 §1 k.k.

Decyzją Sądu sprawa została ponownie przekazana Prokuraturze do dalszego prowadzenia i przeprowadzenia czynności wymienionych przez Zawiadamiającego m.in. przesłuchania wskazanych świadków.

Przeanalizowaliśmy setki stron dokumentacji związanej z przetargiem w sprawie siatek na Zakrzówku – poniżej przedstawiamy wnioski z naszego akcyjnego śledztwa.

siatki na zakrzówku

Dlaczego Ekspertyza geologiczna nie została uwzględniona w Projekcie budowlanym? Na jakiej podstawie osiatkowano Zakrzówek?

W dokumentacji przetargowej Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty  znajdują się dwa dokumenty, które są kluczowe dla sprawy:

Pierwszy to Ekspertyza stateczności oraz projekt oczyszczania i zabezpieczenia zboczy dla zadania pt. “Zagospodarowanie Parku Zakrzówek z grudnia 2017,  który został opracowany przez dwójkę geologów. W tym dokumencie nie ma ani słowa o siatkowaniu! Wręcz przeciwnie – w punkcie 10 jest zapis nie zachodzi konieczność wykonywania innych specjalistycznych prac mających na celu zabezpieczenie zboczy.

Ekspertyza geologiczna - wnioski pkt. 6-10

 1. W związku z powyższym należy uznać, że rozpatrywane skarpy w granicach przeprowadzonych badań nie są generalnie narażone na utratę stateczności. Biorąc pod uwagę niejednorodność skał, ich spękania, jak również zachodzące w nich procesy wietrzenia i erozji należy jednak liczyć się z lokalnymi obrywami i powstawaniem usypisk skalno-zwietrzelinowych.
 2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa odwiedzających park należy oczyścić półki skalne ze zwietrzeliny oraz z kruchych fragmentów skalnych i luźnych bloków skalnych.
 3. Strome zbocza zlokalizowane wzdłuż ścieżek spacerowych należy zabezpieczyć poprzez wykonanie metalowych barierek ochronnych ze stalowym wzmocnieniem.
 4. Należy zapobiegać zarastaniu ścian kamieniołomu tj. usuwać drzewa i krzewy. Dzięki czemu nie będzie dochodziło do degradacji skał przez działanie systemów korzeniowych.
 5. W związku z korzystnymi wynikami obliczeń stateczności nie zachodzi konieczność wykonywania innych specjalistycznych prac mających na celu zabezpieczenie zboczy.

Drugi dokument to Projekt budowlany: Projekt zabezpieczenia przed obrywem skalnym w ramach ETAPU 1 dla Inwestycji“ Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie z grudnia 2018. I dopiero w nim pojawia się siatkowanie jako sposób zabezpieczenia ścian kamieniołomu. Co jest niezrozumiałe, projekt budowlany w ogóle nie uwzględnia ekspertyzy geologicznej z grudnia 2017. W analizie dokumentacji geologicznej nie ma wymienionego tego dokumentu.

W Projekcie budowlanym jest projekt osiatkowania obydwu zbiorników Zakrzówka!!!

Ekspertyza podstawą siatkowania???

Co ciekawe, Zarząd Zieleni Miejskiej wielokrotnie powoływał się na ten pierwszy dokument, czyli Ekspertyzę, twierdząc, jakoby z niej wynikała konieczność osiatkowania skał Zakrzówka. Tak było chociażby w odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Maślony z dnia 7 stycznia 2020 r, w którym ZZM odpowiada:

Decyzja o konieczności wprowadzenia elementów zabezpieczenia przed odłamkami skalnymi, w tym również siatek, została podjęta wspólnie przez zespół projektowy pod kierunkiem Głównego Projektanta oraz przez Inwestora, na podstawie wykonanej wyprzedzająco ekspertyzy geologicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej

(…) Przedmiotowa „Ekspertyza stateczności oraz projekt oczyszczania i zabezpieczenia zboczy” jako pierwsze opracowanie dotyczące jakości i stabilności skał została wykonana w grudniu 2017 roku przez geologa uprawnionego i przedstawia następujące wnioski (…)
(tutaj podano punkty 6-8 z pominięciem punktu kluczowego czyli 10 (patrz wyżej)).

Na podstawie wskazań ekspertyzy dobrano rozwiązania chroniące przed spadającymi odłamkami skalnymi (…).

UWAGA: 9 stycznia br. na Komisji Kształtowania Środowiska przedstawiliśmy nasze wątpliwości co do zasadności siatkowania skał i wskazaliśmy wzajemne wykluczenie się tych dwóch dokumentów.
Od tamtej pory, ZZM nie powołuje się na ekspertyzę geologiczną jako podstawę do osiatkowania skał.Czy doszło do konfliktu interesów?

Siatki na zakrzówek

Oto kilka faktów:

 1. Projekt budowlany to kluczowy dokument w przetargu na Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych czyli osiatkowania ścian Zakrzówka.
 2. Autorem projektu budowlanego jest jeden z dyrektorów w MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.
 3. Do przygotowania projektu budowlanego wykorzystano oprogramowanie firmy Maccaferri.
 4. Projekt budowlany wykorzystuje m.in.:  Analizę parametrów geomechanicznych dawnego kamieniołomu „Zakrzówek” z 2018, wykonaną przez G. Giacchetti (Officine Maccaferri S.p.A.).

  UWAGA: ZZM odmówił nam udostępnienia tego dokumentu, powołując się na to, że nie ma do niego praw autorskich.

 5. Do przetargu na Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, którego podstawą był projekt budowlany oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgłosiła się tylko jedna firma.
 6. Siatki zainstalowane na Zakrzówku są produkcji firmy Maccaferri.
Siatki na Zajrzówku

Czy tylko jedna firma na świecie mogła spełnić warunki przetargu?

Być może część odpowiedzi na nasze pytanie znajdziemy w artykule Gazety Wyborczej autorstwa Aleksandra Gurgula z 4 lutego pt.: Zakrzówek. Siatki zabezpieczające skały kosztowały 5 zamiast 1,8 mln zł. Dlaczego Kraków zapłacił więcej?

Dwie kontrowersyjne sprawy:
(…)

Sprawa pierwsza dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. To dokument, do którego budowlańcy mogą złożyć zapytania, nim zdecydują się przystąpić do przetargu. SIWZ powinien zawierać podstawowe dane zamówienia. W takim dokumencie przygotowanym dla Zakrzówka – jak wykazuje nasz informator – znalazły się zapisy, które spowodowały, że siatkę w praktyce mógł dostarczyć tylko jej producent albo firmy mające u niego preferencyjną cenę. Chodzi przede wszystkim o zapis mówiący o odporności siatki na ścieranie. – Taką powłokę oferuje tylko firma Maccaferri, to jej nowy produkt – uważa p. Jerzy.

Druga sprawa dotyczy już samego projektu wykonawczego, w którym – jak wskazuje budowlaniec – w stosunku do siatek projektant posługuje się konkretnym określeniem tejże powłoki – „galmac”. A to nazwa własna produktu firmy Maccaferri, czyli producenta siatek.

Dlaczego zabezpieczenie skał kosztowało miasto 2,5 razy więcej niż pierwotnie zakładano?

Siatkowanie skał Zakrzówka szacowano pierwotnie jako wydatek rzędu 1,8 miliona złotych. Niestety, ostatecznie miasto zapłaciło 4,9 miliona złotych!!! Z miejskiej kasy dopłacono 3,1 miliona złotych czyli 2,5 razy więcej niż planowano. Skąd taka różnica w wycenie?

A to są nasze luźne pytania/wątpliwości:

 1. Dlaczego w Projekcie budowlanym nie uwzględniono Ekspertyzy geologicznej, pomimo że jeszcze do 12 stycznia br. na ten właśnie dokument powoływał się ZZM, tłumacząc instalację siatek? Czy tak się stało, ponieważ Ekspertyza nie uwzględniała zabezpieczenia skał siatkami?
 2. Na jakiej podstawie (konkretna ekspertyza, badania) podjęto decyzję o siatkowaniu skał?
 3. Czy, jeśli autorem Projektu budowalnego była osoba niezwiązana z producentem siatek, to:
  a) czy uwzględniłaby wnioski Ekspertyzy geologicznej?
  b) czy także zalecałaby instalację siatek?
  c) czy projekt obejmowałby cały mały zbiornik, a nie tylko ściany, przy których miały być zlokalizowane baseny pływające?
  d) czy również wskazałaby konkretny produkt na rynku?
 4. Kto przygotował SIWZ?
  Kto i na jakiej podstawie przygotował pierwotny kosztorys zabezpieczenia ścian Zakrzówka?
 5. Dlaczego osiatkowano cały mały zbiornik, a nie tylko te ściany, wzdłuż których miały być zlokalizowane baseny pływające?
 6. Dlaczego zdecydowano się na ten typ siatki, zwłaszcza że jako nowość na rynku miał zapewne wyższą cenę? Czy rzeczywiście nie było tańszych, a równie dobrych produktów?
 7. Czy wymagania co do siatki nie były zawyżone, co zwiększyło koszt instalacji?

Sprawa siatek na Zakrzówku wzbudza wiele kontrowersji. Jest wiele pytań, na które mieszkanki i mieszkańcy Krakowa chcieliby poznać odpowiedzi. Mamy nadzieję, że Prokuratura wyjaśni wszelkie wątpliwości w tej materii. Transparentność urzędów w podejmowaniu decyzji jest kluczowa dla funkcjonowania w państwie prawa i demokracji.

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz