Strona główna Panel obywatelski Krakowski Panel Transportowy. Nasze rekomendacje

Krakowski Panel Transportowy. Nasze rekomendacje

Wypełnij formularz konsultacyjny

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Trwają konsultacje odnośnie drugiego panelu obywatelskiego w Krakowie. Tym razem ma on dotyczyć zrównoważonego transportu, a tym samym ograniczenia ruchu samochodowego w mieście. Do tej pory wzięliśmy udział w dwóch spotkaniach konsultacyjnych, na podstawie których przygotowaliśmy nasze rekomendacje. 

Do 3 lutego możecie skorzystać z naszych uwag lub dodać swoje i przesłać je do Urzędu Miasta Krakowa w formie formularza konsultacyjnego w wersji papierowej lub online. 

Rekomendacje posłużą do wypracowania zagadnień, które poruszane będą podczas Krakowskiego Panelu Transportowego. Przypomnijmy, że zgodnie z ideą panelu obywatelskiego, wypracowane podczas niego decyzje są, a przynajmniej powinny być, wiążące dla miasta! Nie lekceważmy zatem tego procesu, gdyż mogą to być decyzje determinujące nasze życie w mieście na długie lata. 

✅ Opowiedz się za rozwijaniem i rozbudową transportu zbiorowego, który powinien być podstawą poruszania się po mieście.

✅ Opowiedz się za infrastrukturą rowerową, jako realną alternatywą dla znacznej części mieszkańców.

✅ Powiedz TAK miastu 15-minutowemu, w którym konieczność korzystania z samochodu jest sporadyczna.

✅ Powiedz TAK ruchowi pieszemu, tak marginalizowanemu w ostatnich latach, że wydostanie się z wielu miejsc w Krakowie pieszo zostało utrudnione lub stało się wręcz niemożliwe.

✅ Bądź ZA bezpiecznym, dostępnym dla każdej grupy wiekowej, prośrodowiskowym ruchem w mieście.

FORMULARZ W WERSJI PAPIEROWEJ uzupełniony naszymi rekomendacjami, w formie edytowalnej, abyś mógł/ mogła dodać swoje: [POBIERZ].

FORMULARZ W WERSJI ONLINE znajdziesz TU. Poniżej znajdują się nasze rekomendacje, które możesz skopiować i przekleić do formularza online.

Nasze rekomendacje:

Pierwszy obszar Panelu: optymalizacja przemieszczania się po mieście.

Jakie widzi Pan_i wyzwania i problemy w tym obszarze, które powinny być wzięte pod uwagę podczas Panelu? Które z nich Pana_i zdaniem są kluczowe dla tego obszaru i którymi priorytetowo powinien zająć się Panel?

 • jak sprawić, żeby życie bez samochodu w Krakowie było tak samo wygodne jak życie z samochodem
 • które relacje, trasy w mieście mają najlepszy potencjał na to, żeby alternatywy dla samochodu (transport zbiorowy, rower) miały szybszy czas podróży od drzwi do drzwi
 • jak zachęcić kierowców samochodów (zwłaszcza tych z przedmieść) do przesiadki na transport zbiorowy
 • jak zmniejszyć udział samochodów w codziennych dojazdach z aglomeracji
 • jak poprawiać dostępność pieszą w istniejącej zabudowie
 • jak realnie włączyć kolej w transport w mieście
 • jak poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i rozwijać drogi rowerowe
 • jakie inwestycje infrastrukturalne powinny mieć priorytet
 • jak poprawiać planowanie przestrzenne, żeby przemieszczanie się inne niż piesze nie było potrzebne (miasto 15 minutowe)
 • co z aglomeracją (np. organizacja przewozów w aglomeracji, aglomeracyjne drogi rowerowe, planowanie przestrzenne)
 • propagowanie roweru: dotacje, dofinansowanie dla rowerów elektrycznych i system roweru miejskiego
 • zdanie dzieci i młodzieży o organizacji przestrzeni miejskiej, tj. jak tworzyć bezpieczną przestrzeń np. w okolicach placów zabaw, szkół, domów kultury itd., jak tworzyć przestrzeń, w której dzieci i młodzież mogą samodzielnie i bezpiecznie się poruszać po mieście
 • rozbudowa transportu publicznego i poprawa istniejącego otoczenia np. oznakowanie, węzły przesiadkowe, dynamiczna informacja pasażerska
 • superbloki /super kwartały (ulice wydzielone dla ruchu pieszego) i inne dostępne pieszo założenia urbanistyczne

Drugi obszar Panelu: zapewnianie miejsc parkingowych w mieście.

Jakie widzi Pan_i wyzwania i problemy w tym obszarze, które powinny być wzięte pod uwagę podczas Panelu? Które z nich Pana_i zdaniem są kluczowe dla tego obszaru i którymi priorytetowo powinien zająć się Panel?

 • jakie powinny być granice strefy płatnego parkowania?
 • jak miasto powinno kształtować opłaty?
 • jak zwiększyć ściągalność opłat?
 • ile powinni płacić mieszkańcy za abonament?
 • jak skutecznie przeciwdziałać nielegalnemu parkowaniu?
 • parkingi a zieleń, np. czy zakazać przekształcania terenów zielonych w parkingi, co wydaje się być kluczowe w kontekście adaptacji miasta do zmian klimatu
 • jak zapewnić adekwatną alternatywę (rower, transport zbiorowy) dla docierania samochodem w miejsca, gdzie jest problem z zaparkowaniem i gdzie wzrosną opłaty?
 • przenoszenie miejsc parkingowych pod ziemię i sposób finansowania na nich postoju oraz abonamentów
 • jak alternatywnie wykorzystywać istniejące miejsca na powierzchni (np. jako drogi rowerowe, zieleń, przestrzeń dla przedsiębiorczości, miejsca spotkań mieszkańców itp.)
 • P+R czy i jak/ gdzie robić?
 • czy powinny istnieć osobne miejsca dla dostaw, carsharingu, K+R, mieszkańców itd.?
 • parkingi rowerowe i ładowarki dla rowerów elektrycznych
 • ładowarki dla aut elektrycznych

Trzeci obszar Panelu: zmniejszanie emisji z transportu i zarządzanie ruchem pojazdów na terenie Krakowa po domknięciu obwodnicy autostradowej.

Jakie widzi Pan_i wyzwania i problemy w tym obszarze, które powinny być wzięte pod uwagę podczas Panelu? Które z nich Pana_i zdaniem są kluczowe dla tego obszaru i którymi priorytetowo powinien zająć się Panel?

 • bardziej efektywne alternatywy dla samochodu, również elektrycznego
 • jaki koszt są w stanie ponieść mieszkańcy, aby zmniejszyć emisję z transportu (np. dłuższy czas dojazdu)?
 • rozwiązanie problemu na skalę aglomeracji, tj. co zrobić, żeby sprawniej poruszać się po całej aglomeracji czymś innym niż samochodem, np. pociągiem, rowerem, autobusem lub tramwajem aglomeracyjnym itp.
 • jak sprawić, żeby kierowcy przy blokadzie jezdni/ pasa na istniejącej obwodnicy objeżdżali miasto dookoła korzystając z obwodnicy północnej, a nie próbowali skrótów?
 • jak przekształcić miejskie wielopasmowe arterie w miejsca bardziej przyjazne dla ludzi i łączące okolice, biorąc pod uwagę spadek ich znaczenia dla tranzytu?

Ogólny temat Panelu: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu?

Jakie jeszcze widzi Pan_i wyzwania i problemy w tym temacie, które powinny być wzięte pod uwagę podczas Panelu, a nie są zawarte w 3 wcześniej wymienionych obszarach Panelu?

 • jak konkretnie poprawić zagospodarowanie przestrzenne, aby miasto zmierzało w kierunku miasta 15-minutowego?

Dodatkowe uwagi

Czy ma Pan_i jeszcze dodatkowe uwagi, które warto, abyśmy wzięli pod uwagę planując Krakowski Panel Transportowy?

 • eksperci powinni się wypowiedzieć o ramach prawnych dla stref parkowania na poziomie centralnym
 • uczestnicy powinni zostać zaznajomieni z zagadnieniami administracyjnymi i budżetowymi, tj. kto za co w mieście odpowiada (np. różnica między organizatorem a przewoźnikiem), jak wygląda współpraca w ramach aglomeracji, jaki jest budżet miasta i ile miasto może wydać na inwestycje i na utrzymanie, jak przebiegają inwestycje (od pomysłu i przetargu do budowy) i co, ile mniej więcej kosztuje, jak wyglądają wpływy do budżetu np. ze strefy parkowania i biletów
 • eksperci powinni poruszyć temat planowania przestrzennego, tj. przedstawić i omówić Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Krakowa i ościennych gmin 
 • należy podejść poważnie do problemu popytu indukowanego (dodanie nowych pasów ruchu zwiększa ruch, nie na odwrót)
 • uczestnicy powinni zostać zapoznani przynajmniej z teoretycznymi podstawami polityki zrównoważonej mobilności miejskiej
 • uczestnicy powinni poznać cechy środków transportu np. przepustowość dróg, tramwaju, koszta zewnętrzne np. hałas i zanieczyszczenie hałasem jako realne zagrożenie w funkcjonowaniu w dużym mieście
 • dobór uczestników panelu powinien odzwierciedlać to, do czego dążymy pod względem np. modal splitu (tj. jak kto porusza się po mieście), a najlepiej by było, gdyby uwzględniał ludzi z odległych dzielnic, bo to skomunikowanie dzielnic między sobą jest największym wyzwaniem. Dużo ciekawsze spojrzenie na miasto pod tym względem ma np. rowerzysta z Bielan, niż kierowca ze Starego Miasta, choć głos tego drugiego też jest ważny. Ponieważ rozmawiamy o perspektywie 2030 r. i 2050 r., to powinniśmy np. wysłuchać ludzi starszych tj. powyżej 65 rż., bo emeryt lepiej wie, co jest potrzebne emerytowi, niż ktoś kto emeryturę i starość w mieście sobie tylko wyobraża. Tak samo młodzi ludzie powinni mieć swoją liczną reprezentację, ponieważ większość reprezentantów mieszkańców np. do rady miasta (57%) to osoby powyżej 40 rż., więc w sposób naturalny zdanie tych grup wiekowych jest dużo lepiej reprezentowane na co dzień, niż osób młodszych i seniorów

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz