Strona główna Białe Morza Park na Białych Morzach – trzymamy rękę na pulsie

Park na Białych Morzach – trzymamy rękę na pulsie

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

W mediach i na profilach krakowskich jednostek pojawiły się ostatnio artykuły przypominające o temacie Białych Mórz. Chcemy was zapewnić, że jako strona, która wystąpiła z apelem o przeprowadzenie konsultacji społecznych, a także jako autorzy dwóch zwycięskich projektów do BO, cały czas monitorujemy tę sprawę. 

W lipcu otrzymaliśmy od Zarządu Infrastruktury Sportowej informację o planowanym drugim etapie konsultacji społecznych i wciąż czekamy na odpowiedź z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia kiedy te konsultacje miałyby się odbyć. Wiemy również, że od grudnia zeszłego roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podejmuje różne działania w temacie badania stanu rzeki Wilgi na wysokości Białych Mórz, planowane są również badania gruntu i bardzo tym działaniom kibicujemy. 

Jednocześnie chcemy przypomnieć o naszych postulatach oraz o wynikach konsultacji społecznych, które wskazywały na etapowość, długą perspektywę powstawania parku, nastawienie na zieleń, ciszę, spokój, przyrodę i odpoczynek. Będziemy pilnować respektowania tych wytycznych!

A może by tak nowe wydarzenie z naszego cyklu „Poznajemy Białe Morza”?  Co myślicie? 

Nasze podsumowanie raportu z konsultacji społecznych znajdziesz tutaj.

Przypominamy nasze postulaty:

  1. Przeprowadzenie rzetelnych badań gleby pod kątem poziomu zasolenia oraz alkaliczności gruntów i odpadów.
  2. Przeprowadzenie ekspertyz środowiskowej i przyrodniczej oraz określenie, która część Białych Mórz i jakimi gatunkami roślin może zostać obsadzona, aby miały one szansę na wzrost w tamtejszych warunkach.
  3. Przeprowadzenie badań rzeki Wilgi oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu jej ochronę przed wpływającymi do niej zanieczyszczeniami na wysokości terenów Białych Mórz.
  4. Zachowanie naturalnego charakteru doliny rzeki Wilgi.
  5. Poszanowanie przyrody Białych Mórz, bez wycinki drzew i krzewów, z zachowaniem obecnych tam zagajników będących schronieniem dla wielu zwierząt.

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz