Strona główna Trasa Łagiewnicka Las łęgowy obroniony, Trasa Pychowicka tylko w tunelu!

Las łęgowy obroniony, Trasa Pychowicka tylko w tunelu!

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Presja mieszkanek i mieszkańców ma sens! 2 tysiące złożonych uwag i wasza obecność na spotkaniach konsultacyjnych nie poszły na marne! Choć, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. 
 
Ależ to jest news na zakończenie tego roku. Spółka Trasa Łagiewnicka SA właśnie zapowiedziała: „(…) wiadomo już, że jeśli chodzi o samochody, pod uwagę brane są już tylko rozwiązania tunelowe – nie ma mowy o tym, by ruch został poprowadzony nowym mostem drogowym”.
Oznacza to, że najcenniejsze tereny nad Wisłą, w tym unikatowy w skali Europy las łęgowy, nie zostaną zniszczone. Jednak kierując się zasadą ograniczonego zaufania, deklarujemy, że dołączymy do działań mających na celu ustanowienie na obszarze lasu łęgowego w Przegorzałach rezerwatu przyrody lub innej formy jego ochrony, aby cenność tego terenu została raz na zawsze uznana przez rządzących. 
Co z tramwajem? Analizowany jest alternatywny przebieg, jako odnoga istniejącej linii tramwajowej w ciągu Kapelanka-Monte Cassino. Tramwaj miałby odbijać w stronę ul. Zielińskiego, następnie tunelem pod wzgórzem św. Bronisławy, aby na końcu połączyć się z pętlą tramwajową na Cichym Kąciku. Tzw. 3 obwodnica tramwajowa również była jednym z naszych postulatów.
Dziś otrzymaliśmy odpowiedzi od spółki na niemal 60 naszych pytań. Dokumenty będziemy analizować już w nowym roku i szczegółowo odnosić się do odpowiedzi miasta. Wciąż pozostaje wiele niewyjaśnionych kwestii, takich jak szerokość planowanych tras, szczegółowe rozwiązania na przeskalowanej Trasie Zwierzynieckiej oraz terminy i finansowanie inwestycji. Uważamy, że wspomniana 3 obwodnica tramwajowa powinna być wykonana w pierwszej kolejności lub co najmniej równocześnie z planowanymi Trasami. Wciąż nie ma również informacji co do rozwiązań pieszo-rowerowych, w szczególności dot. wykorzystania istniejącego mostu wodociągowego.
Naszym zdaniem, miasto, które posiada ogromne “moce przerobowe” i kadrowe, po zakończeniu budowy Trasy Łagiewnickiej, powinno jak najszybciej i w pierwszej kolejności zająć się projektem tramwajowym, zwłaszcza w sytuacji możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania i kontynuowania prac w tym kierunku.
Ogłoszony właśnie wariant tunelowy oznacza mniejszą ingerencję w środowisko, jednak zanim odtrąbimy sukces, chcemy poczekać na konkrety. Nadal nie ma ani słowa o rezygnacji z budowy bezkolizyjnego węzła Przegorzały i wytyczenia ul. Ks. Józefa w nowym śladzie, a realizacja tych elementów inwestycji oznaczałaby zniszczenie części Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Nie ma na to naszej zgody!

Dziś serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym mieszkankom i mieszkańcom, organizacjom, liderkom i liderom społecznym, artystom i studentom, którzy zaangażowali się w sprawę. Świetna robota, ale też dużo pracy przed nami! 

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz