Strona główna Petycje NIE dla partyjniactwa, TAK dla ochrony przyrody – petycja ws. odwołania krakowskich polityków PSL z funkcji dyrektorskich

NIE dla partyjniactwa, TAK dla ochrony przyrody – petycja ws. odwołania krakowskich polityków PSL z funkcji dyrektorskich

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Miało być transparentnie i bez partyjniactwa, tymczasem znów mamy rozdawanie stanowisk po partyjnym przydziale. Dwie kluczowe dla przyrody dyrektorskie posady wylądowały w rękach czynnych polityków PSL.

Chodzi o nowo powołanych krakowskich dyrektorów Lasów Państwowych i Wód Polskich. Obejmują je politycy albo o kontrowersyjnej przeszłości, albo bez merytorycznego przygotowania. Dziś prezentujemy ich sylwetki i rozliczamy z dotychczasowej działalności. Równocześnie wysyłamy pytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury oraz wzywamy oba ministerstwa do odwołania obu polityków. Nie o takie standardy walczyliśmy! Nie po to tak tłumnie szliśmy na wybory zagłosować, wierząc w realną zmianę sposobu, w jaki prowadzona jest polityka, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i na lokalnym, miejskim, wojewódzkim. Żądamy, żeby tak ważne stanowiska zajmowały osoby o odpowiednich kompetencjach, które szanują przyrodę oraz walczących o nią obywateli.

Antybohater nr 1

Na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie został powołany polityk PSL – Piotr Kempf. To wieloletni i kontrowersyjny szef krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, którego znamy aż za dobrze. Kempf jest szefem krakowskich struktur PSL. Wielokrotnie, choć nieskutecznie, startował w wyborach z ramienia tej partii – w 2018 r. do sejmiku, w 2019 r. do Sejmu i w 2023 r. ponownie do Sejmu. Partia nie zostawiła go jednak na lodzie i po wyborach 15 października został powołany na prominentne stanowisko. Wcześniej, ramię w ramię z Kempfem, inwestycję na Zakrzówku otwierał… Władysław Kosiniak-Kamysz. Z jakiego powodu? Do dziś nie wiemy, bo Kosiniak-Kamysz nie ma z walką o Zakrzówek, ani z realizacją miejskiej inwestycji nic wspólnego.

Tu zaczynają się pytania. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych, zasad wynagradzania w Służbie Leśnej oraz późniejszego Zarządzenia nr 9/2008 z 02.04.2012: „powołanie na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, oraz nadleśniczego jest poprzedzane konkursem”. Przeglądnęliśmy BIP oraz strony Lasów Państwowych i takiego ogłoszenia nie znaleźliśmy. Co więcej, zarządzenie wskazuje, że: “W wypadku osób składających ofertę przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wymagane jest doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych.”

Piotr Kempf wielokrotnie podpadł krakowianom, szefując Zarządowi Zieleni Miejskiej. Lista grzechów jest tak długa, że postanowiliśmy ją ponumerować. I jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że mogłaby być znacznie dłuższa. 25 grzechów Kempfa znajdziesz w naszej petycji.

Antybohater nr 2

Czyli Wojciech Kozak, który w PSL ma karierę jeszcze dłuższą niż Kempf. 7 lutego został dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzień później złożył mandat radnego sejmiku województwa, który zyskał z poparciem PSL. Mandat musiał oddać, bo funkcji – zgodnie z ustawą – nie można łączyć.

Jednak i tu mamy dużo pytań. Zgodnie z ustawą Prawo wodne Art. 246. “Stanowisko dyrektora regionalnego zarządu może zajmować osoba, która (…) – 5) posiada co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach związanych z gospodarką wodną lub w jednostkach sektora finansów publicznych; 6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Wód Polskich.” Na oficjalnym profilu wyborczym Kozaka istnieje informacja, że ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. O wykształceniu z zakresu spraw związanych z gospodarowaniem wodami nie ma słowa. Stosowne pytania przesłaliśmy już do prezeski Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury.

Kozak zasłynął też ostatnio głosowaniem ręka w rękę z politykami PiS podczas demontażu uchwały antysmogowej dla województwa Małopolskiego. Zapytany przez dziennikarzy o powody mówił, że nie miał wyjścia, gdyż “decyzja polityczna przyszła z góry”.

W związku z licznymi kontrowersjami związanymi z politykami PSL domagamy się pilnego odwołaniu obu polityków ze stanowisk, na które zostali powołani oraz przeprowadzania transparentnych konkursów w sprawie pełnienia ww. funkcji!

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz