Strona główna Kamieniołom Libana Zaczynamy działania w sprawie kamieniołomu Libana

Zaczynamy działania w sprawie kamieniołomu Libana

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Wystosowaliśmy dzisiaj pismo do Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w trybie dostępu do informacji publicznej oraz w duchu społecznego dialogu i poprosiliśmy o informacje dotyczące planowanej inwestycji na terenie dawnego kamieniołomu Libana wraz z terenami przyległymi.

Prosimy o przekazanie następujących materiałów i informacji:

 1. Wszelkiej posiadanej przez ZZM dokumentacji związanej z planowaną inwestycją na terenie kamieniołomu Libana oraz terenów przyległych. W szczególności dokładny zakres i lokalizację planowanych prac.
 2. W ramach powyższej dokumentacji prosimy o wgląd w formie elektronicznej, do wszelkich dokumentów związanych z prowadzonymi od kilkunastu lat przygotowaniami: miejscowy plan zagospodarowania terenu, inwentaryzację i waloryzację zieleni, inwentaryzację i waloryzację dziedzictwa kulturowego, program działań konserwatorskich, program ochrony zieleni, program funkcjonalno-użytkowy, analizy komunikacyjne, analizy ekonomiczno-społeczne, analizy finansowe, analizy kulturowe i – co szczególnie trzeba podkreślić – konsultacje społeczne i konsultacje specjalistyczne. Wszelkie posiadane wizualizacje. Inwentaryzacja faunistyczna. Inwentaryzacja grzybów.
 3. W jaki sposób mieszkańcy będą mogli zadecydować o charakterze tego miejsca?
 4. Jaki jest całkowity koszt projektu wraz z podziałem na wkład własny miasta oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej?
 5. W jaki sposób planuje się przeprowadzić ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz czy powstaną parkingi dla samochodów osobowych, jeżeli tak to w którym miejscu?
 6. Jaki jest zakres planowanych wycinek drzew oraz innej roślinności?
 7. Jak planuje się chronić naturalną sukcesję (tzw. “czwartą przyrodę”) szczególnie we wnętrzu kamieniołomu?
 8. W jaki sposób planuje się chronić płazy w tym miejscu? Jaki będzie wpływ planowanej inwestycji na występujące w tym miejscu płazy?
 9. Czy możliwe jest powołanie zespołu monitorującego inwestycję, w skład którego wejdą przyrodnicy i naukowcy wskazani przez stronę społeczną?
 10. Czy planuje się wprowadzenie siatek zabezpieczających, takich jak na Zakrzówku?
 11. W którym miejscu i w jaki sposób zaplanowano: kino plenerowe, ścianę wspinaczkową, tory do jazdy na rowerze oraz w jaki sposób planuje się wprowadzić w teren oświetlenie, jaki będzie wpływ na środowisko naturalne wszystkich wymienionych elementów?
 12. Jak wygląda planowany harmonogram inwestycji?

Czekamy niecierpliwie na odpowiedź – będziemy dawać znać o rozwoju sytuacji!

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz