consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss replica swiss watches. search top professional design of fake panerai for sale from authentic online store. excel at masterpiece of design within the see includes franck mueller replica reddit. replicas relojes españa contrareembolso suizos is easy to operate and easy to read. the very first watch manufacturer is who makes the best cartierreplica. bazar.to armani outlet for sale has the mind with bravery and courage. secure and buy great quality loewereplica.ru.
Strona główna Kalendarium

Kalendarium

przez Basia
Kalendarium

Kalendarium walki o Zakrzówek

1991 Koniec pracy kamieniołomu. Z czasem, gdy zbiornik wypełnił się wodą, na dużym akwenie samoczynnie powstało kąpielisko, które zostało zalegalizowane oraz strzeżone przez ratowników.

2003 Przyjęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.
Zakrzówek bez prawa do jakiejkolwiek zabudowy.

2004-2012 Klub Kaloryfer zrzeszający tzw. morsów i pływaków zorganizował schodki i drobną infrastrukturę na małym zbiorniku. Gdy współpraca z Krakenem stała się zbyt uciążliwa przeniósł się na krakowskie Bagry.

2006 Portugalska firma Gerium Polska Development kupuje 30 ha terenu Zakrzówka, w tym duży zbiornik kamieniołomu, i rozpoczyna starania o możliwość budowy osiedla mieszkaniowego.

2006 Powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik, które w sposób formalny zainicjowało starania o ochronę Zakrzówka przed zabudową.

III-IV 2008 Przedstawienie opinii publicznej projektu planu zagospodarowania “Dla obszaru Zakrzówka” z całkowitą zabudową łąki między ul. Wyłom i św. Jacka.
UWAGA: Tydzień po tym Gerium przedstawiło projekt budowy mieszkań dla kilkunastu tysięcy osób, a nad wodą obiekty: fitness z siłownią, restaurację, salę konferencyjną oraz parking.

2008 Projekt objęcia terenu Zakrzówka programem Natura 2000.
UWAGA: Brak akceptacji PAN w Krakowie, która jako alternatywę proponuje utworzenia na Zakrzówku nowej formy ochrony w postaci “Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego”.

IX 2008 Protest mieszkańców w ramach Inicjatywy Obywatelskiej Zielony Zakrzówek. Zebranie 12 tys. podpisów pod Apelem o skuteczną, długofalową ochronę terenów zielonych na Zakrzówku.

2009 Umowa dzierżawy między firmą nurkową „Kraken” a City Park, jedną ze spółek Gerium. Od tego czasu plaża na dużym kąpielisku została przejęta przez nurków skupionych wokół “Krakena”.

I 2010 Posiedzenie “Okrągłego stołu” w sprawie Zakrzówka, w którym wzięli udział przedstawiciele mieszkańców Krakowa oraz firmy Gerium. Poparcie dla działań RM w sprawie ochrony Zakrzówka, poparcie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na tym obszarze. Zawieszenie prac Okrągłego Stołu do chwili podjęcia decyzji przez RM.

V,VI, IX 2011 Protesty Kolektywu Modraszek przeciwko zabudowie Zakrzówka. Na skutek tych protestów w 2011 miasto zmienia plan miejscowy i daje możliwość firmie Gerium na projektowanie dwa razy mniejszego osiedla niż wcześniej planowano między ulicami św. Jacka i Wyłom.

2011 Kraken zamyka Zakrzówek i zaczyna sprzedawać kluczyki na mały akwen (duży mają na wyłączność).

V 2012 Opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko wykonanej przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK.
UWAGA: Wskazanie, że plaża i kąpielisko ma być usytuowane przy małym zbiorniku. Zapis miał zapobiec stworzeniu w przyszłości przez Gerium prywatnego kąpieliska na terenie dużego zbiornika.

X 2012 Uchwalenie MPZP „Park Zakrzówek .
UWAGA: Potwierdzenie, że kąpielisko i plaża mają być zlokalizowane przy małym zbiorniku
Kamieniołomu.

IX 2012 RM uchwaliła MPZP Zakrzówek Zielna chroniący północną część terenów na Zakrzówku przed zabudową.
UWAGA: Było to możliwe dzięki odpowiednim wnioskom złożonym w 2011 r. w tej sprawie przez mieszkańców i organizacje społeczne.

VI 2014 Kolejne protesty mieszkańców – aktywiści ze stowarzysze: Kolektyw Modraszek, Zielony Zakrzówek protestowali przeciwko zabudowie Zakrzówka. Powstał profil na FB Ej Ludzie Wykupmy Zakrzówek .

VII 2014 Uchwalenie MPZP Rejon ul. św. Jacka – ul. Twardowskiego .

VII 2014 Kolejny Protest mieszkańców przeciwko możliwości zabudowy terenów pomiędzy ul. Wyłom a ul. św. Jacka.

X 2014 Zakrzówek zdobył trzecie miejsce w plebiscycie National Geographic Traveler na jeden z nowych cudów Polski.

VI 2015 Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego nad projektem utworzenia niewielkiego kąpieliska na małym zbiorniku.
Budżet: maksimum 3 MLN PLN!
UWAGA: Brak możliwości zgłoszenia projektu na dużym zbiorniku, gdyż miasto nie było wówczas jego właścicielem.

VII 2015 Utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

I 2016 Porozumienie pomiędzy Miastem a Gerium w sprawie wykupu Zakrzówka.

II 2016 Ogłoszenie Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek .
UWAGA: Jednym z warunków Konkursu był obowiązek zgodności projektu z obowiązującymi
planami zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

VI 2016 Miasto podpisuje umowę o zakupie 27 ha Zakrzówka za 26 milionów złotych.

15 VII 2016 Umowa użyczenia terenu pomiędzy ZZM a firmą Kraken.

IX 2016 Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek.
UWAGA: Zgłoszono 34 projekty. Nie przyznano głównej nagrody, ponieważ żadna z prac nie
odpowiadała w pełni na sformułowane w warunkach wymagania. W Jury zasiadały dwie osoby
spośród ośmiu jako przedstawiciele strony społecznej.

30 IX 2016 Otwarta debata nad zwycięskimi projektami w Pałacu Krzysztofory.

1-15 X 2016 Internetowe głosowanie na jeden z 4 najwyżej ocenionych w konkursie projektów.
UWAGA: Głosowanie wygrał projekt najbardziej korzystny dla środowiska nurków, którzy solidarnie na niego głosowali.Podczas głosowania zabrakło niestety zabezpieczeń przed możliwością kilkukrotnego głosowania przez jedną i tą samą osobę, w dodatku niekoniecznie mieszkańca Krakowa. Nieprawidłowości te wskazywała m.in. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska.

IV 2017 Wyłonienie w drodze przetargu Wykonawcy dla opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek”:
Ilość zgłoszonych ofert w przetargu: 1
Zwycięzca: Pracownia Projektowa F11 z Krakowa
Budżet: 899 868 zł brutto

4 IV 2018 Utworzenie użytku ekologicznego „Zakrzówek” . Tereny łąk pomiędzy ul. Wyłom, a św. Jacka bez prawa do zabudowy.

II 2019 Przedstawienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do inwestycji “Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie” przez Pracownię Projektową F11.
UWAGA: Do końca 2019 nie odbyły się żadne konsultacje społeczne dotyczące Projektu Wykonawczego

IV 2019 Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska w sprawie zagospodarowania Parku Zakrzówek.
UWAGA: KDO przedstawiło 20 postulatów, które powinny być wzięte pod uwagę przy rewitalizacji Zakrzówka odnośnie rejonu ulicy Wyłom oraz skał. Nie omawiano kwestii kąpieliska, zabezpieczenia skał.

VII 2019 Wyłonienie w drodze przetargu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania
pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”:
Ilość zgłoszonych ofert: 1
Zwycięzca: Soley sp. z o.o.
Budżet: 4 899 040 zł brutto

VII 2019 Zakończenie umowy użyczenia z Kraken

VII 2019 Zamknięcie obiektu i rozpoczęcie pierwszego etapu prac

XII 2019 Kolejne protesty mieszkańców: Akcja Ratunkowa dla Krakowa oraz Kolektyw Modraszek protestują przeciwko dewastacji ścian Kamieniołomu oraz budowie kąpieliska na małym zbiorniku.

9 I 2020 Aktywiści miejscy przedstawiają na posiedzeniu Komisja Kształtowania Środowiska RMK wyniki swojego śledztwa po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej dot. I Etapu “Rewitalizacji Parku Zakrzówek”.
UWAGA: Ekspertyza geologiczna z grudnia 2017 roku nie mówiła ani jednego słowa o potrzebie osiatkowania skał na Zakrzówku. Pojawia się ono w Projekcie budowlanym w grudniu 2018, którego Autor jest jednocześnie jednym z dyrektorów w firmie, która jest producentem siatek, które zostały zainstalowane na Zakrzówku.

9 I 2020 Rusza internetowa petycja “Stop siatce na Zakrzówku. Duży zbiornik dla mieszkańców”.

24 I 2020 Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody składa w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w postaci konfliktu interesów przy wyborze metody zabezpieczenia skał (siatkowanie) i jej realizacji na Zakrzówku.

10 II 2020wizja lokalna na Zakrzówku na wniosek KKŚ RM z udziałem ekspertów, Radnych Dzielnicy VIII Dębniki oraz pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.

18 II 2020 – spotkanie KDO ds. Osób Niepełnosprawnych ws. Zakrzówka. Wkrótce, podejmuje wydaje negatywną opinię w sprawie realizowanego projektu.

20 II 2020Kolejny happening w obronie Zakrzówka: Modraszki w wyjątkowej sesji zdjęciowej oczywiście na Zakrzówku!

26 II 2020 – Protest pod Urzędem Miasta pod hasłem “Powstrzymajmy dewastację Zakrzówka – zmieńmy projekt!”

27 II 2020 – złożenie petycji mieszkańców Krakowa “Stop siatkom na Zakrzówku” podpisaną przez ponad 5 tysięcy Krakowianek i Krakowian.

12 III 2020 – spotkanie KDO ds. Środowiska ws. Zakrzówka i ich negatywna opinia nt. realizowanego projektu.

20 IV 2020Apel o “okrągły stół” w sprawie Zakrzówka.