Strona główna Kalendarium

Kalendarium

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Kalendarium walki o Zakrzówek

Kalendarium walki o Zakrzówek

1991 Koniec pracy kamieniołomu. Z czasem, gdy zbiornik wypełnił się wodą, na dużym akwenie samoczynnie powstało kąpielisko, które zostało zalegalizowane oraz strzeżone przez ratowników.

2003 Przyjęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.
Zakrzówek bez prawa do jakiejkolwiek zabudowy.

2004-2012 Klub Kaloryfer zrzeszający tzw. morsów i pływaków zorganizował schodki i drobną infrastrukturę na małym zbiorniku. Gdy współpraca z Krakenem stała się zbyt uciążliwa przeniósł się na krakowskie Bagry.

2006 Portugalska firma Gerium Polska Development kupuje 30 ha terenu Zakrzówka, w tym duży zbiornik kamieniołomu, i rozpoczyna starania o możliwość budowy osiedla mieszkaniowego.

2006 Powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik, które w sposób formalny zainicjowało starania o ochronę Zakrzówka przed zabudową.

III-IV 2008 Przedstawienie opinii publicznej projektu planu zagospodarowania “Dla obszaru Zakrzówka” z całkowitą zabudową łąki między ul. Wyłom i św. Jacka.
UWAGA: Tydzień po tym Gerium przedstawiło projekt budowy mieszkań dla kilkunastu tysięcy osób, a nad wodą obiekty: fitness z siłownią, restaurację, salę konferencyjną oraz parking.

2008 Projekt objęcia terenu Zakrzówka programem Natura 2000.
UWAGA: Brak akceptacji PAN w Krakowie, która jako alternatywę proponuje utworzenia na Zakrzówku nowej formy ochrony w postaci “Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego”.

IX 2008 Protest mieszkańców w ramach Inicjatywy Obywatelskiej Zielony Zakrzówek. Zebranie 12 tys. podpisów pod Apelem o skuteczną, długofalową ochronę terenów zielonych na Zakrzówku.

2009 Umowa dzierżawy między firmą nurkową „Kraken” a City Park, jedną ze spółek Gerium. Od tego czasu plaża na dużym kąpielisku została przejęta przez nurków skupionych wokół „Krakena”.

I 2010 Posiedzenie „Okrągłego stołu” w sprawie Zakrzówka, w którym wzięli udział przedstawiciele mieszkańców Krakowa oraz firmy Gerium. Poparcie dla działań RM w sprawie ochrony Zakrzówka, poparcie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na tym obszarze. Zawieszenie prac Okrągłego Stołu do chwili podjęcia decyzji przez RM.

V,VI, IX 2011 Protesty Kolektywu Modraszek przeciwko zabudowie Zakrzówka. Na skutek tych protestów w 2011 miasto zmienia plan miejscowy i daje możliwość firmie Gerium na projektowanie dwa razy mniejszego osiedla niż wcześniej planowano między ulicami św. Jacka i Wyłom.

2011 Kraken zamyka Zakrzówek i zaczyna sprzedawać kluczyki na mały akwen (duży mają na wyłączność).

V 2012 Opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko wykonanej przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK.
UWAGA: Wskazanie, że plaża i kąpielisko ma być usytuowane przy małym zbiorniku. Zapis miał zapobiec stworzeniu w przyszłości przez Gerium prywatnego kąpieliska na terenie dużego zbiornika.

X 2012 Uchwalenie MPZP „Park Zakrzówek .
UWAGA: Potwierdzenie, że kąpielisko i plaża mają być zlokalizowane przy małym zbiorniku
Kamieniołomu.

IX 2012 RM uchwaliła MPZP Zakrzówek Zielna chroniący północną część terenów na Zakrzówku przed zabudową.
UWAGA: Było to możliwe dzięki odpowiednim wnioskom złożonym w 2011 r. w tej sprawie przez mieszkańców i organizacje społeczne.

VI 2014 Kolejne protesty mieszkańców – aktywiści ze stowarzysze: Kolektyw Modraszek, Zielony Zakrzówek protestowali przeciwko zabudowie Zakrzówka. Powstał profil na FB Ej Ludzie Wykupmy Zakrzówek .

VII 2014 Uchwalenie MPZP Rejon ul. św. Jacka – ul. Twardowskiego .

VII 2014 Kolejny Protest mieszkańców przeciwko możliwości zabudowy terenów pomiędzy ul. Wyłom a ul. św. Jacka.

X 2014 Zakrzówek zdobył trzecie miejsce w plebiscycie National Geographic Traveler na jeden z nowych cudów Polski.

VI 2015 Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego nad projektem utworzenia niewielkiego kąpieliska na małym zbiorniku.
Budżet: maksimum 3 MLN PLN!
UWAGA: Brak możliwości zgłoszenia projektu na dużym zbiorniku, gdyż miasto nie było wówczas jego właścicielem.

VII 2015 Utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

I 2016 Porozumienie pomiędzy Miastem a Gerium w sprawie wykupu Zakrzówka.

II 2016 Ogłoszenie Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek .
UWAGA: Jednym z warunków Konkursu był obowiązek zgodności projektu z obowiązującymi
planami zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

VI 2016 Miasto podpisuje umowę o zakupie 27 ha Zakrzówka za 26 milionów złotych.

15 VII 2016 Umowa użyczenia terenu pomiędzy ZZM a firmą Kraken.

IX 2016 Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek.
UWAGA: Zgłoszono 34 projekty. Nie przyznano głównej nagrody, ponieważ żadna z prac nie
odpowiadała w pełni na sformułowane w warunkach wymagania. W Jury zasiadały dwie osoby
spośród ośmiu jako przedstawiciele strony społecznej.

30 IX 2016 Otwarta debata nad zwycięskimi projektami w Pałacu Krzysztofory.

1-15 X 2016 Internetowe głosowanie na jeden z 4 najwyżej ocenionych w konkursie projektów.
UWAGA: Głosowanie wygrał projekt najbardziej korzystny dla środowiska nurków, którzy solidarnie na niego głosowali.Podczas głosowania zabrakło niestety zabezpieczeń przed możliwością kilkukrotnego głosowania przez jedną i tą samą osobę, w dodatku niekoniecznie mieszkańca Krakowa. Nieprawidłowości te wskazywała m.in. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska.

IV 2017 Wyłonienie w drodze przetargu Wykonawcy dla opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek”:
Ilość zgłoszonych ofert w przetargu: 1
Zwycięzca: Pracownia Projektowa F11 z Krakowa
Budżet: 899 868 zł brutto

4 IV 2018 Utworzenie użytku ekologicznego „Zakrzówek” . Tereny łąk pomiędzy ul. Wyłom, a św. Jacka bez prawa do zabudowy.

II 2019 Przedstawienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do inwestycji “Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie” przez Pracownię Projektową F11.
UWAGA: Do końca 2019 nie odbyły się żadne konsultacje społeczne dotyczące Projektu Wykonawczego

IV 2019 Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska w sprawie zagospodarowania Parku Zakrzówek.
UWAGA: KDO przedstawiło 20 postulatów, które powinny być wzięte pod uwagę przy rewitalizacji Zakrzówka odnośnie rejonu ulicy Wyłom oraz skał. Nie omawiano kwestii kąpieliska, zabezpieczenia skał.

VII 2019 Wyłonienie w drodze przetargu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania
pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”:
Ilość zgłoszonych ofert: 1
Zwycięzca: Soley sp. z o.o.
Budżet: 4 899 040 zł brutto

VII 2019 Zakończenie umowy użyczenia z Kraken

VII 2019 Zamknięcie obiektu i rozpoczęcie pierwszego etapu prac

XII 2019 Kolejne protesty mieszkańców: Akcja Ratunkowa dla Krakowa oraz Kolektyw Modraszek protestują przeciwko dewastacji ścian Kamieniołomu oraz budowie kąpieliska na małym zbiorniku.

9 I 2020 Aktywiści miejscy przedstawiają na posiedzeniu Komisja Kształtowania Środowiska RMK wyniki swojego śledztwa po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej dot. I Etapu „Rewitalizacji Parku Zakrzówek”.
UWAGA: Ekspertyza geologiczna z grudnia 2017 roku nie mówiła ani jednego słowa o potrzebie osiatkowania skał na Zakrzówku. Pojawia się ono w Projekcie budowlanym w grudniu 2018, którego Autor jest jednocześnie jednym z dyrektorów w firmie, która jest producentem siatek, które zostały zainstalowane na Zakrzówku.

9 I 2020 Rusza internetowa petycja „Stop siatce na Zakrzówku. Duży zbiornik dla mieszkańców”.

24 I 2020 Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody składa w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w postaci konfliktu interesów przy wyborze metody zabezpieczenia skał (siatkowanie) i jej realizacji na Zakrzówku.

10 II 2020wizja lokalna na Zakrzówku na wniosek KKŚ RM z udziałem ekspertów, Radnych Dzielnicy VIII Dębniki oraz pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.

18 II 2020 – spotkanie KDO ds. Osób Niepełnosprawnych ws. Zakrzówka. Wkrótce, podejmuje wydaje negatywną opinię w sprawie realizowanego projektu.

20 II 2020Kolejny happening w obronie Zakrzówka: Modraszki w wyjątkowej sesji zdjęciowej oczywiście na Zakrzówku!

26 II 2020 – Protest pod Urzędem Miasta pod hasłem „Powstrzymajmy dewastację Zakrzówka – zmieńmy projekt!”

27 II 2020 – złożenie petycji mieszkańców Krakowa „Stop siatkom na Zakrzówku” podpisaną przez ponad 5 tysięcy Krakowianek i Krakowian.

12 III 2020 – spotkanie KDO ds. Środowiska ws. Zakrzówka i ich negatywna opinia nt. realizowanego projektu.

20 IV 2020Apel o “okrągły stół” w sprawie Zakrzówka.