Strona główna Plany miejscowe Piszemy uwagi do planów miejscowych – wzory, daty, instrukcje

Piszemy uwagi do planów miejscowych – wzory, daty, instrukcje

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa. Niestety większość z projektów przewiduje przeznaczenie terenów zieleni pod zabudowę

Wesoła, Kostrze, Bulwary Wiślane, Os. Widok, Dąbie, Wróblowice, Pasternik, Morelowa, Mistrzejowice, Rejon ulic Łokietka – Glogera, Czyżyny, Tonie, Nowohucka, Klimeckiego, Wola Justowska – to aktualnie procedowane plany.

👉Apelujemy o składanie uwag ze sprzeciwem wobec takich projektów. Uwagi może składać każdy.

👉Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897#wzory oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

👉W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

👉Składając uwagi w formie papierowej:
– złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, (Uwaga, według urzędu liczy się data otrzymania pisma przez urząd, a nie data wysłania!)
– przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.
 
Przy składaniu uwag można skorzystać z uwag opracowanych przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Edytowalne wersje dokumentów znajdziesz poniżej. Kliknij w link aby pobrać wybrane uwagi. Jeżeli dla Twojego obszaru jeszcze nie powstał wzór uwag, zamieścimy go poniżej, jak tylko zostanie opracowany.
 
Terminy składania uwag do poszczególnych planów:
▶️ „Kostrze” – do 24 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93867
GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ
▶️ „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” do 24 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93499
 GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ
▶️ „Os. Widok” do 24 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109772
▶️ „Dąbie” do 24 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=82895
GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ
▶️ „Wróblowice II” do 31 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73795
▶️ „Pasternik” do 31 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=76551
GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ
▶️ „Morelowa” do 31 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109774

▶️ „Bulwary Wisły II” do 31 sierpnia 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=72568

GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ

GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – wersja II z naciskiem na rezygnację z propozycji kładki w obecnym kształcie i miejscu – KLIKNIJ TUTAJ 

▶️ „Mistrzejowice – Południe” – do 7 września 2020 r – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=79031
▶️ „Rejon ulic Łokietka – Glogera” – do 7 września 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=84498
GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ
▶️ „Czyżyny – AWF” do 8 września 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64144
▶️ „Tonie – A-B” do 14 września 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=117197
▶️ „Mistrzejowice – Północ” do 21 września 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=95424
GOTOWE UWAGI DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ
▶️ „Wesoła – Zachód” do 21 września 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=95424
▶️ „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” do 8 października 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=74764

▶️ „Wola Justowska – Hamernia” do 5 października 2020 r. – projekt planu https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109777

 
 

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz