Strona główna Zakrzówek Prezentacja na KKŚ RMK

Prezentacja na KKŚ RMK

Chcemy Zakrzówka a nie Siatkówka

Nasze wystąpienie na Komisja Kształtowania Środowiska RMK z dnia 9 stycznia 2020r.

W czwartek tj. 9 stycznia, braliśmy udział wraz z Cecylia Malik w posiedzeniu Komisji Kształtowania Środowiska RMK, którego głównym tematem było omówienie procesu rewitalizacji Zakrzówka. Niestety, stronę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie reprezentowała tylko jedna osoba, pani Barbara Kaźmirowicz.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim dwóch kwestii:
a) dostosowania przyszłego kąpieliska dla rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami,
b) pierwszego etapu prac, czyli obecnie prowadzonego na małym zbiorniku siatkowania.

Na posiedzeniu Komisji przedstawiliśmy Radnym wyniki naszej analizy Projektu Budowlanego oraz dokumentacji przetargowej na „Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”.

Nasze wystapienie dotyczyło dwóch kwestii:

Kąpielisko na małym zbiorniku nie będzie przyjazne dla rodzin z dziećmi, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Projekt po zmianach pokonkursowych nie był konsultowany ze stroną społeczną (konsultacje w rozumieniu ustawy o planowaniu przestrzennym). Projekt został udostępniony stronie społecznej dopiero po złożeniu wniosku.

Zapis projektu wykonawczego nie jest rzeczą zrozumiałą dla laika.

ABSURDY PROJEKTU:
1. Podnośnik terenowy dla osób z niepełnosprawnością o długości 90 m może przewieźć w tym samym czasie tylko jedną osobę, co oznacza, że jest to nie tylko bardzo mało wydajne, ale i powolne rozwiązanie
2. Zastosowane rozwiązania nie ułatwiają dojścia do basenów osobom z niepełnosprawnością czy rodzicom z wózkami.
W przypadku awarii podnośnika, co się zdarza (patrz: schody ruchome na dworcu w Krakowie), baseny będą zupełnie niedostępne dla osób niepełnosprawnych.
16 m w górę – takie przewyższenie będzie musiał pokonać użytkownik basenów, aby dostać się do węzła sanitarnego.
3. Długość tej trasy wynosi prawie 500 metrów, co jest porównywalne z WEJŚCIEM NA SZÓSTE PIĘTRO I Z POWROTEM.
4. Brzegi basenów nie mają przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową (używających wózków), na przykład w postaci podnośnika albo pochylni. Na dużym zbiorniku, obecnie nawet bez zagospodarowania, osoba na wózku może wjechać bezpośrednio do wody łagodnym zejściem.
5. Baseny i pomosty są zlokalizowane tuż przy 16 metrowym klifie, gdzie brak przewiewu i cienia. Pomosty będą się w lecie nagrzewać do bardzo wysokich temperatur.
Inwestor zakłada możliwość użytkowania tego miejsca dla zaledwie 600 osób w tym samym czasie. Biorąc pod uwagę brak odkrytych basenów w centrum, rosnące upały i liczbę mieszkańców Krakowa, chętnych będzie dużo więcej.

UWAGA: Poniższe wnioski bazują na analizie dwóch dokumentów, które były dołączone do dokumentacji do przetargu “Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”:

1. Ekspertyza stateczności oraz projekt oczyszczania i zabezpieczenia zboczy dla zadania pn “Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” z grudnia 2017.
2. Projekt budowlany: Projekt zabezpieczenia przed obrywem skalnym w ramach ETAPU 1 dla Inwestycji “Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie z grudnia 2018.

Pliki są do pobrania także na stronie: zzm.krakow.pl/przetargi.html

KTO PODJĄŁ DECYZJĘ O SIATKOWANIU?

W Ekspertyzie geologicznej z grudnia 2017 nie ma słowa o siatkowaniu! Wręcz przeciwnie! W punkcie 10. jest napisane, że “nie zachodzi konieczność wykonywania innych specjalistycznych prac mających na celu zabezpieczenie zboczy”.
Czy to oznacza, że siatka nie była konieczna?

Poniżej treść Wniosków, punkty 6-10:

6. W związku z powyższym należy uznać, że rozpatrywane skarpy w granicach
przeprowadzonych badań nie są generalnie narażone na utratę stateczności. Biorąc pod uwagę niejednorodność skał, ich spękania, jak również zachodzące w nich procesy wietrzenia i erozji należy jednak liczyć się z lokalnymi obrywami i powstawaniem usypisk skalno-zwietrzelinowych.

7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa odwiedzających park należy oczyścić półki skalne ze zwietrzeliny oraz z kruchych fragmentów skalnych i luźnych bloków skalnych.

8. Strome zbocza zlokalizowane wzdłuż ścieżek spacerowych należy zabezpieczyć
poprzez wykonanie metalowych barierek ochronnych ze stalowym wzmocnieniem.

9. Należy zapobiegać zarastaniu ścian kamieniołomu tj. usuwać drzewa i krzewy. Dzięki czemu nie będzie dochodziło do degradacji skał przez działanie systemów korzeniowych.

10. W związku z korzystnymi wynikami obliczeń stateczności nie zachodzi konieczność wykonywania innych specjalistycznych prac mających na celu zabezpieczenie zboczy.

Projekt osiatkowania Zakrzówka pojawia się dopiero w projekcie budowlanym z grudnia 2018! I to w dodatku jest w nim zawarty projekt osiatkowania obydwu zbiorników na Zakrzówku!

Projekt budowlany w ogóle nie uwzględnia ekspertyzy geologicznej z grudnia 2017! W analizie dokumentacji geologicznej nie ma tego dokumentu.
Dlaczego? Czy to dlatego, że stwierdzono w nim, że “nie zachodzi konieczność wykonywania innych specjalistycznych prac mających na celu zabezpieczenie zboczy”? Kto zatem podjął decyzję o siatkowaniu?

KTO PODJĄŁ ZATEM DECYZJĘ O SIATKOWANIU?

Autorem Projektu budowlanego z grudnia 2018 jest mgr. inż. Jakub Bryk, dyrektor ds. geosyntetyków, Maccaferri Polska Sp. z o.o.
Firma Maccaferri jest częścią grupy Officine Maccaferri, która zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i sprzedażą m.in. rozwiązań opartych na produktach z podwójnie plecionej siatki stalowej oraz geosyntetyków nowej generacji.

UWAGA!!! Projekt budowlany z grudnia 2018 był jednym z nadrzędnych dokumentów przetargowych. To w nim zawierały się wszystkie techniczne parametry, które musi spełnić firma chcąca wziąć udział w przetargu. To w nim zaprojektowano, w jakiej ilości i gdzie ma być zainstalowana siatka!

W przetargu wzięła udział tylko jedna firma. Firma Soley sp. z o.o., która tym samym wygrała przetarg.

Na ścianach Kamieniołomu zainstalowano siatki marki Maccaferri.
Koszt Etapu I to 4 899 040 zł brutto.

CZY NIE DOSZŁO DO KONFLIKTU INTERESÓW?
a) Co by było, gdyby autorem projektu budowlanego, czyli podstawy przetargu, była osoba, która nie pracuje w firmie, która sprzedaje siatki i której siatki zostały zainstalowane na ścianach małego zbiornika na Zakrzówku?

b) Czy taka osoba zarekomendowałaby siatkę, wiedząc, że takie rozwiązanie nie było w ogóle brane pod uwagę w ekspertyzie geologicznej?

c) Czy zaproponowałaby inny sposób zabezpieczenia skał, uwzględniający zarówno bezpieczeństwo, jak i zachowanie naturalnego piękna wapiennych ścian kamieniołomu?

d) Jeśli nawet zdecydowano by się na siatki, to czy tylko w miejscu styku z planowanymi basenami pływającymi, tak aby jak najmniej ingerować w otaczające środowisko? Czy podobnie jak autor projektu budowlanego z grudnia 2018, zaplanowano by osiatkowanie na całym akwenie Zakrzówka?

Pytanie:

KTO PODJĄŁ DECYZJĘ O SIATKOWANIU?

Pozostaje bez odpowiedzi.

Nasza prezentacja: