Strona główna Osiedle Podwawelskie PODWAWELSKIE: NOWY WĄTEK – BLOK ZAMIAST ZIELENI

PODWAWELSKIE: NOWY WĄTEK – BLOK ZAMIAST ZIELENI

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Wierząc w transparentność instytucji publicznych, a zwłaszcza krakowskiego magistratu, chcemy zadać kilka pytań prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu ws. procedowanego planu miejscowego Osiedle Podwawelskie.

1. Dlaczego w trzecim wyłożeniu projektu w 2021 roku obszar przeznaczony we wcześniejszym planie jako teren zielony ZP.2 został zmieniony na teren pod zabudowę mieszkaniową MW.16?

2. Chcemy dowiedzieć się, dlaczego Prezydent nagle zmienił zdanie odnośnie przeznaczenia tej działki? Dziwi nas to tym bardziej, że w 2019 roku przychylił się do uwag mieszkańców i postanowił, że będzie ona przeznaczona “pod dostępny publicznie park”?

3. Pytamy: dlaczego, gdy działka należała do prywatnych właścicieli, i to od kilkudziesięciu lat, Prezydent przychylił się do woli mieszkańców i zgodził się na stworzenie na jej terenie parku publicznego, a przy kolejnym wyłożeniu w 2020 roku zmienił zdanie i przeznaczył ją pod zabudowę mieszkalną?

4. Wiosną 2020 roku (czyli dokładnie między 2 a 3 wyłożeniem projektu) teren ten został zakupiony (umowa warunkowa) przez firmę deweloperska Celino sp. z o.o. Jednym z jej udziałowców jest Adam Nawałka, były trener kadry narodowej.

UWAGA: Spółka Celino zakupiła działkę, która w projekcie z 2019 roku była przeznaczona pod zieleń bez możliwości zabudowy

Jak to z projektem mpzp dla Osiedla Podwawelskiego było

1. Pierwsze wyłożenie projektu MPZP Osiedle Podwawelskie (od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r.)

a) maksymalna zabudowa osiedla
b) na terenie tzw. Ogrodnika aż 6 bloków (MW.15. i MW.16)
c) MW.10 – blok mieszkalny
d) mieszkańcy protestują – domagają się parku miejskiego i ograniczenia zabudowy.

UWAGA: Teren MW.10, na którym obecnie znajduje się dziki zagajnik, a w 2020 r. został zakupiony przez firmę deweloperską Celino sp. z o.o., miał kilku współwłaścicieli. Nie można było na niej nic wybudować (brak możliwości otrzymania WZ-etki) z racji tego, że działka ta nie ma dostępu do drogi publicznej. Przez kilkanaście lat toczyły się sprawy w sądzie pomiędzy właścicielami a SM Podwawelska o służebność drogi. Wszystkie sprawy właściciele przegrywali ze spółdzielnią. Dopiero projekt mpzp przewidywał wybudowanie drogi publicznej, co otwierało właścicielom możliwość zabudowy tego terenu.

2. Drugie wyłożenie projektu mpzp Osiedle Podwawelskie (od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.)

a) plan zdecydowanie lepszy, niż wcześniejszy. Prezydent uwzględnił część uwag mieszkańców, zwiększając obszar terenów zielonych.
b) na terenie tzw. Ogrodnika tylko 3 bloki (MW.15) + zwiększenie terenu zielonego ZP.1
c) MW.10 zmienione na ZP.2 czyli teren zielony bez możliwości zabudowy
d) Prezydent także w uzasadnieniu wspomina o idei utworzenia Parku Podwawelskiego

3. Wiosną 2020 działka leżąca na obszarze ZP.2 zostaje zakupiona (umowa warunkowa 04.2020, umowa - przeniesienie własności 05.2020) przez firmę deweloperska Celino sp. z o.o.

Sprawdziliśmy w KRS dane firmy Celino sp. z o.o.

Podział udziałów w spółce:

40% – Adam Nawałka
30% – Maciej Sokołowski
30% – Jakub Sajdak

4. Trzecie wyłożenie projektu MPZP Osiedle Podwawelskie (od 12 października do 20 października 2020 (anulowane ze wzgl. na pandemię), od 4 maja do 1 czerwca 2021 r.

a) plan jest gorszy od wcześniejszego – zagęszczono zabudowę kosztem zieleni
b) na terenie tzw. Ogrodnika przewidziano 4 bloki (MW.15) i ponownie zmniejszono powierzchnię terenów zielonych ZP.1
c) teren zielony ZP.2 zostaje zamieniony na teren pod zabudowę mieszkaniową MW.16

Działka przewidziana w projekcie z 2019 roku jako teren zielony ZP.2, a zakupiona przez firmę Celino sp. z o.o. wiosną 2020 roku, według najnowszej wersji planu została przemianowana na teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (blok) MW.15. 

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz