Strona główna Kryzys klimatyczny Prawo Odbudowy Przyrody przyjęte!

Prawo Odbudowy Przyrody przyjęte!

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Europejskie prawo odbudowy środowiska przyjęte!

Niestety bez udziału Polski. Donald Tusk był przeciwko, tak samo jak Węgry Viktora Orbana czy Włochy (przeciw była też Finlandia, Holandia i Szwecja).

Akcja Ratunkowa dla Krakowa była jednym z ponad 200 sygnatariuszy listu organizacji pozarządowych do premiera. Namawialiśmy, aby ten zdecydował się podpisać prawo, które popiera 9 na 10 wyborców koalicji rządzącej i 75% polskiego społeczeństwa ogółem. Niestety premier postanowił być przeciwko europejskiej przyrodzie. Mimo wszystkich zielonych postulatów, które dały mu zwycięstwo w październiku.

Na szczęście większość zbudowano dzięki zmianie decyzji Austrii i Słowacji.

Tymczasem Nature Restoration Law (NRL) jest ważnym prawem, także z perspektywy miast. Daje nam kolejne narzędzie i podstawy do walki o błękitno-zielone miasto przystosowane do coraz to bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zakłada, że od 2030 roku ilość zieleni w miastach przestanie się zmniejszać. Co więcej – według NRL do 2040 roku te tereny mają być zwiększone o 3%, a do 2050 o 5%. Na realizację tego prawa będą przeznaczone dodatkowe środki, o które możemy walczyć. NRL nie narzuca i nie definiuje bezpośrednio żadnych obowiązków dla rolników, czego prawdopodobnie wystraszył się premier.

Prawo to zakłada odtworzenie co najmniej 20% europejskich obszarów lądowych i morskich do 2030 r. oraz wszystkich wymagających naprawy ekosystemów do roku 2050

Miasta obejmują nie tylko silnie zurbanizowane przestrzenie, ale również rzeki, lasy, tereny podmokłe, jeziora i również tereny rolnicze. Działań, które możemy podjąć w miastach w celu realizacji Prawa Odbudowy Przyrody jest całe mnóstwo, a żeby wymienić tylko kilka, o które i my walczymy, to wspomnimy np. o zaprzestaniu zabudowy korytarzy ekologicznych, tworzeniu nowych parków i lasów, zaprzestaniu wycinek drzew, zmianie podejścia do koszenia tak, by przestrzenie stawały się bardziej różnorodne pod względem gatunkowym i biologicznym, uchwalaniu użytków ekologicznych i rezerwatów, to też renaturyzacja rzek i przywracanie terenów zdegradowanych, poprzemysłowych naturze.

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz