Strona główna Kobierzyńska Czy zielony Ruczaj zniknie pod tonami betonu?

Czy zielony Ruczaj zniknie pod tonami betonu?

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Przekonajmy urzędników, że 5% terenów zielonych to zdecydowanie nie jest to o czym marzą krakowianie! Tylko do 28 lipca możesz zgłosić uwagi do projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Kobierzyńskiej. Zieleń TAK! Beton NIE! Teraz Ty o tym decydujesz. Instrukcję działania zamieszczamy na samym dole.

Teren objęty nowy planem zagospodarowania (zielonakobierzynska.pl)

"Mój ośmioletni syn dziś mnie spytał, dlaczego wszędzie są place budowy i jak można powstrzymać wycinanie drzew."

Jako pierwszy problem zasygnalizował mieszkaniec tego rejonu, Pan Bohdan. 

Budową kolejnych dużych osiedli w naszej okolicy zainteresowałem się na prośbę mojego syna, który spytał, czy można jakoś powstrzymać wycinanie drzew. Zacząłem mu wyjaśniać, jak decyduje się o tym, gdzie i co ma być zbudowane. Wkrótce znaleźliśmy w internecie projekt planu dla okolic Kobierzyńskiej. Aż trudno mi w to uwierzyć, ale gdyby nie jedno pytanie ośmioletniego chłopaka, pewnie nawet nie wiedziałbym, co planują władze Krakowa. Chciałbym, żeby urzędnicy i prezydent naszego miasta mieli sobie tyle dalekowzroczności, co drugoklasista, którego upór skłonił mnie do działania.”

Pan Bohdan skrupulatnie przeanalizował szczegóły proponowanego planu. I tak powstała strona internetowa: WWW.ZIELONAKOBIERZYNSKA.PL na której zamieścił zebrane bezcenne informacje.

Teraz podmokła łąka i drzewa - niemal przedłużenie Lasu Borkowskiego. Według projektu planu kolejne osiedle (MW.12) (zielonakobierzynska.pl)

Co planuje miasto?

W propozycji zagospodarowania omawianego terenu, miasto planuje zabudować i zabetonować niemal 95% obszaru. Pozostałe 5% pozostanie zielone. To irracjonalne i niezgodne z tezami opracowani pn.” Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zielonymi w Krakowie na lata 2019-2030, gdzie część z konsultowanego obszaru została oznaczona nie tylko jako tereny cenne przyrodniczo, ale również jako posiadająca niekorzystne warunki do zabudowy. Nie przeszkadza to planistom proponować szczelną zabudowę rejonu ul. Kobierzyńskiej i okolic. Czym to grozi? Degradacją przyrody, a sami urzędnicy przyznają, że zabudowa i osuszenie terenu utrudni usuwanie wody opadowej, zwiększając tym samym ryzyko podtopień.

Teren objęty planem (dialoguj.pl)

Niespójność w dokumentach

Znów oddajmy głos Panu Bohdanowi, ponieważ znakomicie skomentował to w swoich uwagach: “Projektowany plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska” ma na celu zabudowanie niemal wszystkich terenów zieleni znajdujących się obecnie na terenie, którego ma dotyczyć plan. Jak wynika z danych opublikowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego, obecnie na obszarze objętym projektem planu zieleń nieurządzona zajmuje 21,24 ha, a zieleń urządzona (objęta istniejącymi planami) zajmuje 1,49 ha. Według projektu obszar zieleni nieurządzonej ma zostać zredukowany do zera, a wszystkie obszary zieleni łącznie mają zajmować 4,48 ha. Oznacza to spadek odsetka terenów zielonych na terenie objętym projektem z 29,11% do 5,73%.

W dalszej części, zwraca on uwagę na niespójność dokumentacyjno-planistyczną i sprzeczność dokumentów: “Podejście wynikające z projektu jest też niespójne z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2282/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030. W trakcie konsultacji społecznych ‘Kierunków rozwoju…’ uwzględniono postulat o ‘Zachowanie terenu zielonego’ (postulat nr 191), a jako sposób realizacji postulatu wskazano ‘Objąć teren mpzp’.” 

Istniejące obecnie tereny zielone, które mają zostać przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną (MW.8, MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i MW.16, a także MW/U.6) (zielonakobierzynska.pl)

Co możesz zrobić żeby uratować zieleń na Ruczaju? Zgłoś uwagi do planu!

Na stronie www.zielonakobierzynska.pl znajduje się gotowy szablon ze szczegółowymi uwagami do propozycji planu. Wszystkie z nich mają na celu zachowanie maksymalnie dużej powierzchni terenów zielonych oraz proponują zdecydowanie bardziej zrównoważony rozwój tej części Krakowa. Każdy mieszkaniec Krakowa może wnieść swoje uwagi.

“Możesz skorzystać z gotowego wzoru pisma w formatach PDF i DOC (zgodny z Microsoft Word). Możesz przygotować też własne uwagi na formularzu przygotowanym przez Urząd.

Możesz też wydrukować i pokazać sąsiadom i sąsiadkom ulotkę.

Uwagi można zgłosić:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • elektronicznie: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • osobiście: wrzucając pismo do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych.

Zapraszamy na spotkanie i dyskusję dedykowaną propozycjom przedstawionym w projekcie odbędzie się 9 lipca 2020 r. od g. 16 w Urzędzie Miasta Krakowa (Rynek Podgórski 1, Sala Obrad im. Franciszka Maryewskiego). 

Jeżeli nie możesz samodzielnie dostarczyć/wysłać formularza z uwagami – odbierzemy go od Ciebie i dostarczymy do urzędu. W tym celu prosimy o kontakt na adres: akcjaratunkowadlakrakowa@gmail.com

Teraz polana, drzewa i sąsiedztwo lasu. Według projektu planu kolejne osiedla (MW.14 i MW.16 - ten ostatni teren jest już częściowo zabudowany) (zielonakobierzynska.pl)

Więcej na ten temat

1 Komentarz

MPZP "Kobierzyńska" - ostatni dzwonek na złożenie podpisu pod uwagami - punkt stacjonarny - poniedziałek 27.07 15:30-20:00 - Akcja Ratunkowa dla Krakowa 23 lipca 2020 - 23 h 51 min

[…] planu miejscowego dla tego rejonu była przez nas szeroko opisywana TUTAJ: “Czy zielony Ruczaj zniknie pod tonami betonu?”.Miejscy planiści proponują aby teren przeznaczyć w 95% pod zabudowę, głównie wielorodzinną […]

Odpowiedz

Zostaw swój komentarz