Strona główna drzewa Spotkanie robocze z Wodami Polskimi ws. ograniczenia wycinki 2800 drzew

Spotkanie robocze z Wodami Polskimi ws. ograniczenia wycinki 2800 drzew

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

W poniedziałek, tj. 15 czerwca, odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej składającej się z zespołu zadaniowego Wód Polskich oraz przedstawicieli strony społecznej – w tym organizacji ekologicznych oraz aktywistów miejskich. 

Strona społeczna reprezentowana była przez: kolektyw Siostry Rzeki, Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Akcję Ratunkową dla Krakowa.

W spotkaniu brali udział także członkowie Komisji Kształtowania Środowiska RMK: przewodniczący KKŚ radny Jan Pietras oraz wiceprzewodniczący KKŚ radny Łukasz Maślona.

Ze strony Wód Polskich w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Dyrektora RZGW w Krakowie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Radosław Radoń, Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie – Katarzyna Biegun, pracownicy RZGW w Krakowie – Panie: Agnieszka Gądek, Monika Grzywacz, Magdalena Gala.

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Spotkanie aktywistów z Wodami Polskimi ws wycinki drzew na wałach wiślanych
Zdjęcie z pierwszego spotkania otwierającego rozmowy - 4 czerwca 2020

Cele, zadania oraz forma współpracy

Grupa robocza została powołana w celu ponownej inwentaryzacji drzewostanu przeznaczonego do wycinki przy modernizacji wałów przeciwpowodziowych na odcinku trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty, tak aby ocalić jak największą liczbę drzew spośród prawie 3000 przeznaczonych do usunięcia.

Grupa robocza ma pracować także nad możliwością renaturyzacji krakowskich rzek. Podczas pierwszego spotkania, które miało charakter organizacyjny omawiano:

1. Zasady i obszary współpracy.

2. List intencyjny dotyczący gotowości do wzajemnej kooperacji przy projekcie rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie. Dokument po podpisaniu przez wszystkie strony zostanie udostępniony opinii publicznej.

3. Powołanie grupy roboczej, która będzie zajmować się przyszłymi wspólnymi projektami odnośnie renaturyzacji krakowskich rzek i potoków. Ustalono, że koordynatorem strony społecznej będzie Piotr Cieśla z Akcja Ratunkowa dla Krakowa.

4. Pierwszą wizję lokalną terenu objętego planowaną modernizacją w celu wytypowania obszarów drzewostanu o największych walorach przyrodniczych. Spotkanie w terenie ma się odbyć 30 czerwca br.

5. Projekty rzeczne, które są możliwe do realizacji do końca tego roku. 

Z optymizmem i uwagą spoglądamy w przyszłość

Spotkanie utwierdza nas w obustronnej woli do podjęcia wszelkich możliwych działań w ograniczeniu niepotrzebnej ingerencji w środowisko i wycinki drzew w związku z modernizacją wałów. Daje także perspektywę podjęcia szeregu innych działań w wielu miejscach Krakowa i okolicach, w duchu społecznego dialogu oraz partycypacji społecznej.

Dziękujemy dyrekcji RZGW w Krakowie za otwarcie na rozmowy oraz, przede wszystkim, za otwarcie na realizację konkretnych działań. Wierzymy, że przyświecają nam wspólne cele, a nasze spotkania będą służyły do wypracowania nowych standardów komunikacji i partycypacji społecznej.

Więcej o temacie przeczytasz TUTAJ.
Zdjęcie tytułowe: Piotrek Dziurdzia (Wisła w Nowej Hucie)

Bartolomeo_Koczenasz
Jeden z obszarów zagrożonych wycinką fot. Bartolomeo Koczenasz

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz