Strona główna Transport Tramwaj na Mistrzejowice do naprawy. Audyt społeczny [WYNIKI]

Tramwaj na Mistrzejowice do naprawy. Audyt społeczny [WYNIKI]

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Kraków potrzebuje sprawnego transportu publicznego, a jednym z jego niezbędnych elementów jest linia tramwajowa łącząca Mistrzejowice i śródmieście. Nie chcemy jednak, aby projekt był realizowany w nieprzystającym do XXI wieku stylu projektów z lat 70-tych i 80-tych – poprzez budowę przeskalowanej infrastruktury drogowej, wycinkę całej zieleni, czy też obudowę całej inwestycji kilometrami szpecących krajobraz ekranów akustycznych.

Dlaczego chcemy zmian w projekcie? Ponieważ wiemy, że można inaczej, czego doskonałym przykładem jest szereg nowych inwestycji tramwajowych realizowanych zarówno w miastach zachodniej Europy, jak i w wybranych miastach w Polsce

List otwarty 16 NGO do prezydenta Jacka Majchrowskiego

Pełny raport z audytu społecznego

List otwarty do prezydenta Jacka Majchrowskiego podpisało 16 krakowskich organizacji pozarządowych. Audyt został już złożony na jego ręce wraz z prośbą o pilne spotkanie i merytoryczną rozmowę nt. zmian w projekcie. Jeżeli prezydent zignoruje wyniki audytu, będziemy domagać się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w tej sprawie.

Najważniejsze postulaty

1. Ograniczenie zakresu przebudowy do obszaru kolidującego z planowaną linią tramwajową, oraz ograniczenie zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej – co pozwoli zarówno na obniżenie kosztów, jak również zachowanie większej ilości istniejącej zieleni (+ infrastruktura piesza i rowerowa);

2. Odstąpienie tam, gdzie to możliwe od budowy ekranów akustycznych (zachowanie obecnego ładu urbanistycznego, przeanalizowanie alternatywnych form ochrony przed hałasem zgodnych z najnowszymi tendencjami w projektowaniu miast, ew. budowa ekranów dopiero po analizie porealizacyjnej);

3. Przyjazna przestrzeń miejska z zachowaniem jak największej ilości zieleni (w oparciu o pkt. 1 i 2 oraz unikając wycinek drzew dzięki prowadzeniu wszystkich instalacji podziemnych pod chodnikami, jezdniami i drogami rowerowymi);

4. Sprawna realizacja projektu zgodnie z dokumentacją przetargową (na podstawie aktualnych analiz oraz tak, aby nie przedłużać procesu inwestycyjnego i aby mieszkańcy jak najszybciej mogli pojechać tramwajem) – w oparciu o obowiązujące przepisy);

5. Większa transparentność i partycypacja społeczna – po prostu bycie “FAIR” w stosunku do mieszkańców (w tym m.in. przekazywanie prawdziwych informacji podczas konsultacji społecznych, a nie “bajek” nie mających podstaw w dokumentacji projektowej oraz tworzenie wizualizacji w oparciu o faktyczny projekt).

Pełne rozwinięcie postulatów znajduje się w raporcie.

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz