consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss replica swiss watches. search top professional design of fake panerai for sale from authentic online store. excel at masterpiece of design within the see includes franck mueller replica reddit. replicas relojes españa contrareembolso suizos is easy to operate and easy to read. the very first watch manufacturer is who makes the best cartierreplica. bazar.to armani outlet for sale has the mind with bravery and courage. secure and buy great quality loewereplica.ru.
Strona główna Petycja o przyjęcie Strategii Klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Petycja o przyjęcie Strategii Klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim

przez ARdK

Petycja o przyjęcie Strategii Klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wzywamy Waszą Magnificencję do: 

1. Utworzenia planu, kiedy Uniwersytet Jagielloński stanie się, instytucją neutralną węglowo. 

2. Wydania stanowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jego Rektora w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz podejmowania współpracy z innymi instytucjami związanej z realizacją konkretnych polityk klimatycznych. 

3. Stworzenia i wspierania interdyscyplinarnej, międzywydziałowej grupy ekspertek_ów, rozpowszechniającej wiedzę o kryzysie klimatyczno-ekologicznym i wspierającej merytorycznie implementację różnych polityk klimatycznych. 

4. Stworzenia programu grantowego, wspierającego interdyscyplinarne badania stosowane w dziedzinie zapobiegania skutkom katastrofy klimatycznej i ekologicznej. 

5. Włączenia do programów nauczania wszystkich kierunków studiów otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu. 

6. Wycofania środków z banków finansujących działalność pogłębiającą kryzys klimatyczny i ekologiczny. 

7. Przeprowadzenia audytu energetycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii. 

8. Stworzenia zasad dobrej współpracy, których będą musiały przestrzegać podmioty zewnętrzne współpracujące z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zysk ekologiczny powinien być w nich ponad tym ekonomicznym. 

 9. Zmniejszenia śladu węglowego Uniwersytetu związanego z transportem i podróżami poprzez promowanie i wspieranie transportu zbiorowego, rowerów, kolei, zarówno pracownic_ków, jak i studentek_ów. 

 10. Zainicjowania akcji masowych nasadzeń roślin na terenach należących do Uniwersytetu wszędzie, gdzie to możliwe (też wewnątrz budynków). 

 11. Do końca 2020 roku wyeliminowania plastiku w postaci opakowań, materiałów promocyjnych i biurowych etc. z przestrzeni uniwersyteckich. 

12. Wprowadzenia zakazu sprzedaży mięsa wołowego i ograniczenia sprzedaży innych produktów odzwierzęcych do 50% na terenie Uniwersytetu. 

13. Zrekompensowania skutków powyższego zakazu sprzedaży produktów odzwierzęcych poprzez szerzenie wiedzy o zdrowym, neutralnym dla środowiska sposobie odżywiania. 

14. Wydania administracji i pracownicom_kom zaleceń dotyczących odpowiedzialnej gospodarki papierem, wodą i innymi zasobami oraz dobrami wspólnymi. 

 15. Powołania Rady Klimatycznej, której zadaniem będzie weryfikacja stopnia realizacji powyższych celów oraz zapobieganie działaniom pozorowanym. 

16. Nadania powyższym celom i zobowiązaniom rangi wiążącego aktu prawnego. 

KlimatUJ 

Pełna treść petycji: https://drive.google.com/file/d/1tcT6-pbIFHvmsy0d4JnByi7cd3LUk9ep/view?usp=sharing