Strona główna Park Bednarskiego

Park Bednarskiego

742 drzewa do wycięcia w Parku Bednarskiegoo?

Dotarliśmy do prezentacji z 2016 roku, gdzie wyliczenia wyglądają następująco: UM – rośliny martwe = 97 sztuk, US – cięcia sanitarne = 273 sztuki, ZW – rosnące w ścisku = 198 sztuk, X – cięcia do rozważenia = 174 sztuki.

Ostatnia kategoria to „często drzewa o dużych rozmiarach, których stan fitosanitarny nie jest na tyle zły, aby od razu je usuwać, jednak należy mieć na uwadze to, że będzie się pogarszał.”

Dodatkowa kategoria to gospodarka drzewostanem na ścianach skalnych, który to drzewostan nie został dokładnie wyliczony.

W związku z tym, że różnice w liczbach prezentowanych w 2016 roku oraz w ostatnich doniesieniach medialnych diametralnie się różnią, piszemy do Zarządu Zieleni Miejskiej w tej sprawie, prosząc równocześnie o podjęcie dialogu ze społecznością lokalną. Prośbę o interwencję przesłaliśmy również osobno do Rady Dzielnicy XIII Podgórze. 

Obiecujemy, że będziemy się przyglądać oraz kontrolować tą inwestycję.

AKTUALIZACJA: 
Nasze pytania do ZZM
Odpowiedź ZZM