Strona główna Ratujmy Dolinę Wilgi

Ratujmy Dolinę Wilgi

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
0
Osób podpisało petycję

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Radni Miasta Krakowa,

Szanowny Panie Dyrektorze Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

Szanowni Radni Dzielnicy IX Miasta Krakowa

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o budowie II etapu Parku Rzecznego Wilga, na zielonych terenach położonych przy osiedlu Cegielniana od strony ulicy Borsuczej w Krakowie, stanowczo sprzeciwiamy się budowie parku w oparciu o szkodliwy dla tego miejsca i mieszkańców projekt pracowni projektowej Gajda, przygotowanego na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej.

Nie zgadzamy się na realizację projektu, którego autor zignorował uwagi przyrodników i który nie został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Budowa parku w oparciu o wspomniany projekt oznacza całkowitą dewastację jednego z najcenniejszych przyrodniczo terenów w Krakowie.

Brak konsultacji z mieszkańcami, brak rzetelnych informacji na temat projektu, doprowadził do sytuacji, w której wąskie grono osób zdecydowało za nas wszystkich, a to my korzystamy z zielonych brzegów Wilgi na co dzień. Jeździmy tu na rowerach, chodzimy z psami na spacery, bawimy się wśród drzew z dziećmi, które, dzięki obcowaniu z przyrodą, uczą się do niej szacunku.

Oficjalne dokumenty miasta* mówią jasno, że terenom przy Wildze należy się ochrona w ramach parku rzecznego, którego charakter powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego, podporządkowany ochronie wartości przyrodniczych i dostosowany do lokalnych uwarunkowań.

Projekt przygotowany dla Zarządu Zieleni Miejskiej nie spełnia powyższych warunków wymaganych przy projektowaniu parków rzecznych. Sprzeciwiamy się wycince drzew, koszeniu łęgów oraz niszczeniu cennego poszycia, które obecnie w trakcie budowy etapu pierwszego Parku Rzecznego Wilga w Lasku Kopty, rozjeżdżają koparki.

Park ma służyć nam wszystkim i jednocześnie stanowić formę ochrony przyrody jako park rzeczny. Przy obecnym deficycie terenów zielonych, przy coraz gęstszej i agresywnej miejskiej zabudowie, takie miejsca powinny stanowić przyjazny dla mieszkańców i środowiska azyl, a nie kolejny, zabudowany bez poszanowania przyrody i bez konsultacji społecznych teren. Jako mieszkańcy mamy prawo wypowiedzieć się, w jaki sposób chcemy, aby ten teren został wykorzystany dla naszych potrzeb. 

W związku z tym, apelujemy o wstrzymanie się z realizację aktualnego projektu, jak najszybsze przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa oraz o zmianę projektu tak, aby park faktycznie pełnił swoją nadrzędną funkcję, jaką jest ochrona przyrody, równocześnie zachowując walory rekreacyjne i funkcję edukacyjną.

Ponadto apelujemy o:

1. Uwzględnienie opinii przyrodników i dostosowanie projektu do obecnych realiów związanych ze zmianami klimatu.

2. Poszerzenie ekostrefy i renaturyzację terenu poprzez utworzenie kilku stawików dla płazów, ułatwiając im w ten sposób migrację i rozród, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczebności populacji płazów w dolinie Wilgi i przyczyni się do aktywnej ochrony bioróżnorodności Krakowa.

3. Zaprojektowanie ciekawej i nie niszczącej środowiska ścieżki edukacyjnej, która będzie uwrażliwiać młodsze pokolenie, uczyć go poszanowania przyrody i życia w mieście w zgodzie z naturą.

4. Rezygnację z planowanych wycinek i obcych nasadzeń.

5. Rezygnację z budowy nowego ciągu pieszego wraz z maszynami do ćwiczeń oraz rezygnację z budowy połączonej z tym ciągiem metalowej rampy.

6. Ograniczenie ilości i rozważenie częściowego zastąpienia planowanych ścieżek mineralnych pomostami lub ścieżkami na podestach w celu uatrakcyjnienia parku i ochrony poszycia.

 

Arkadiusz Bobiński

oraz podpisani mieszkańcy i mieszkanki Krakowa

 

* Mowa m.in. o dokumentach:

“Opracowanie ekofizjograficzne Miasta Krakowa” z 2010 r.,
“Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” z 2013 r.,
“Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zielonymi w Krakowie na lata 2017-2030” z 2017 r.,
a także waloryzacja przyrodnicza dostępna na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.