consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss replica swiss watches. search top professional design of fake panerai for sale from authentic online store. excel at masterpiece of design within the see includes franck mueller replica reddit. replicas relojes españa contrareembolso suizos is easy to operate and easy to read. the very first watch manufacturer is who makes the best cartierreplica. bazar.to armani outlet for sale has the mind with bravery and courage. secure and buy great quality loewereplica.ru.
Strona główna Aktualny zakres projektu zagospodarowania Zakrzówka

Aktualny zakres projektu zagospodarowania Zakrzówka

przez ARdK

Obecny na dzień 09.01.2020 projekt pt. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”.

Orientacyjny i uproszczony zakres poszczególnych etapów. Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzegł sobie prawo nałożenia zmian i poprawek do dnia 15.12.2019 r., jednak nie są one jeszcze publicznie dostępne.

Etap pierwszy:

Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty.
Termin: 2019.
Koszt: 4,9 miliona złotych (przetarg rozstrzygnięty), prace wykonane.

Etap drugi:
 • budowa dwóch budynków usługowych wraz z instalacjami:
 1. B2 – budynku wejściowego na baseny (pow.użytkowa: 300 m2),
 2. B5 – pawilonu zaplecza technicznego z WC (pow. użytkowa: 32,5 m2 , pow. budynku: 78,5 m2),
 • budowa pomostów pływających (821 mb, 5 687 m2) wraz z podwieszanymi basenami (5 szt. o łącznej powierzchni 3
 • 809) – łączna powierzchnia urządzeń pływających – 9 496 m2
 • budowa parkingu, rozbiórka i budowa drogi dojazdowej,
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji,
 • budowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej oraz teletechnicznej
 • budowa utwardzonych nawierzchni, platform dla niepełnosprawnych, ścieżek spacerowych i rowerowych, szlaków
 • pieszych i rowerowych, schodów terenowych, platform i pomostów widokowych, murów oporowych,
 • budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, gabiony, tablice informacyjne, barierki
 • zabezpieczające, poidełka),
 • budowa altany śmietnikowej i technicznej.

Termin: 2020, koszt szacowany: 15-18 milionów złotych,

Etap trzeci:
 • „Budowa zespołu obiektów małej architektury w miejscu publicznym służących rekreacji” (WYBIEG DLA PSÓW), wyposażony będzie w urządzenia dla czworonogów: elementy toru przeszkód, piaskownicę dla psów, wiatę drewnianą oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, poidełko;
 • „Budowa zespołu obiektów małej architektury w miejscu publicznym służących rekreacji” (PLAC ZABAW), przewiduje się zieleń dekoracyjną, projektowana powierzchnia żwirowa bezpieczna 250,71 m2. Istniejące ścieżki gruntowe wymagające regulacji i stabilizacji z obrzeżem systemowym z tworzywa sztucznego 128,5 m2.
Etap czwarty:
 • konstrukcje punktów widokowych 6.2, 7.1, S1 oraz S2. 
 • budowa zatoczek U1 i U2 oraz ścieżek (brak opisu w projekcie wykonawczym, o które ścieżki chodzi, są za to rysunki ich przekroju i warstw).

Etap piąty:

 • budowa budynku B1 – centrum sportów wodnych wraz z instalacjami (pow. użytkowa: 324 m2), budowa parkingu,
 • rozbiórka i budowa drogi dojazdowej, szlabanu wjazdowego,
 • budowa utwardzonych nawierzchni, schodów terenowych, murów oporowych, tarasów,
 • budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, poidełka, stojaki rowerowe, tablice informacyjne,
 • barierki zabezpieczające)
 • budowa altany śmietnikowej i gospodarczej,
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji,
 • budowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej oraz teletechnicznej.
Etap szósty:
 • budowa dwóch pawilonów usługowych wraz instalacjami:
 1. B3 – pawilon obsługi parkingu i toalety (pow.użytkowa: 28,5m2, pow. zabudowy: 50m2),
 2. B4 – Pawilon usługowy (pow.użytkowa: 21,4 m2 , pow. zabudowy: 30 m2),
 • budowa parkingu i dwóch zjazdów, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej (ul. Wyłom i ul. Twardowskiego),
 • budowa utwardzonych nawierzchni, chodników, ścieżek rowerowych, schodów terenowych, murów oporowych,
 • budowa pomostów widokowych, pomostu pod ścieżkę pieszą i rowerową elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, poidełka, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, urządzenia siłowni terenowej), altany śmietnikowej, budowa wewnętrznych pozabudynkowych instalacji kanalizacji ogólnospławnej i opadowej oraz wody, 
 • rozbiórka i budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu, budowa instalacji zasilającej elektrycznej oraz kanalizacji kablowej i instalacji wewnętrznej pozabudynkowej instalacji teletechnicznej, oraz rozbiórka wiat, i murków.

Etap siódmy :
Projekt wykonawczy nasadzeń polegający na uzupełnieniu dotychczasowej szaty roślinnej tam, gdzie jest to konieczne według inwestora oraz wprowadzeniu nowej zieleni w otoczeniu wprowadzanych i przebudowywanych obiektów architektonicznych.