Strona główna Aktualny zakres projektu zagospodarowania Zakrzówka

Aktualny zakres projektu zagospodarowania Zakrzówka

Obecny na dzień 09.01.2020 projekt pt. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”.

Orientacyjny i uproszczony zakres poszczególnych etapów. Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzegł sobie prawo nałożenia zmian i poprawek do dnia 15.12.2019 r., jednak nie są one jeszcze publicznie dostępne.

Etap pierwszy:

Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty.
Termin: 2019.
Koszt: 4,9 miliona złotych (przetarg rozstrzygnięty), prace wykonane.

Etap drugi:
 • budowa dwóch budynków usługowych wraz z instalacjami:
 1. B2 – budynku wejściowego na baseny (pow.użytkowa: 300 m2),
 2. B5 – pawilonu zaplecza technicznego z WC (pow. użytkowa: 32,5 m2 , pow. budynku: 78,5 m2),
 • budowa pomostów pływających (821 mb, 5 687 m2) wraz z podwieszanymi basenami (5 szt. o łącznej powierzchni 3
 • 809) – łączna powierzchnia urządzeń pływających – 9 496 m2
 • budowa parkingu, rozbiórka i budowa drogi dojazdowej,
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji,
 • budowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej oraz teletechnicznej
 • budowa utwardzonych nawierzchni, platform dla niepełnosprawnych, ścieżek spacerowych i rowerowych, szlaków
 • pieszych i rowerowych, schodów terenowych, platform i pomostów widokowych, murów oporowych,
 • budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, gabiony, tablice informacyjne, barierki
 • zabezpieczające, poidełka),
 • budowa altany śmietnikowej i technicznej.

Termin: 2020, koszt szacowany: 15-18 milionów złotych,

Etap trzeci:
 • „Budowa zespołu obiektów małej architektury w miejscu publicznym służących rekreacji” (WYBIEG DLA PSÓW), wyposażony będzie w urządzenia dla czworonogów: elementy toru przeszkód, piaskownicę dla psów, wiatę drewnianą oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, poidełko;
 • „Budowa zespołu obiektów małej architektury w miejscu publicznym służących rekreacji” (PLAC ZABAW), przewiduje się zieleń dekoracyjną, projektowana powierzchnia żwirowa bezpieczna 250,71 m2. Istniejące ścieżki gruntowe wymagające regulacji i stabilizacji z obrzeżem systemowym z tworzywa sztucznego 128,5 m2.
Etap czwarty:
 • konstrukcje punktów widokowych 6.2, 7.1, S1 oraz S2. 
 • budowa zatoczek U1 i U2 oraz ścieżek (brak opisu w projekcie wykonawczym, o które ścieżki chodzi, są za to rysunki ich przekroju i warstw).

Etap piąty:

 • budowa budynku B1 – centrum sportów wodnych wraz z instalacjami (pow. użytkowa: 324 m2), budowa parkingu,
 • rozbiórka i budowa drogi dojazdowej, szlabanu wjazdowego,
 • budowa utwardzonych nawierzchni, schodów terenowych, murów oporowych, tarasów,
 • budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, poidełka, stojaki rowerowe, tablice informacyjne,
 • barierki zabezpieczające)
 • budowa altany śmietnikowej i gospodarczej,
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji,
 • budowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej oraz teletechnicznej.
Etap szósty:
 • budowa dwóch pawilonów usługowych wraz instalacjami:
 1. B3 – pawilon obsługi parkingu i toalety (pow.użytkowa: 28,5m2, pow. zabudowy: 50m2),
 2. B4 – Pawilon usługowy (pow.użytkowa: 21,4 m2 , pow. zabudowy: 30 m2),
 • budowa parkingu i dwóch zjazdów, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej (ul. Wyłom i ul. Twardowskiego),
 • budowa utwardzonych nawierzchni, chodników, ścieżek rowerowych, schodów terenowych, murów oporowych,
 • budowa pomostów widokowych, pomostu pod ścieżkę pieszą i rowerową elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, poidełka, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, urządzenia siłowni terenowej), altany śmietnikowej, budowa wewnętrznych pozabudynkowych instalacji kanalizacji ogólnospławnej i opadowej oraz wody, 
 • rozbiórka i budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu, budowa instalacji zasilającej elektrycznej oraz kanalizacji kablowej i instalacji wewnętrznej pozabudynkowej instalacji teletechnicznej, oraz rozbiórka wiat, i murków.

Etap siódmy :
Projekt wykonawczy nasadzeń polegający na uzupełnieniu dotychczasowej szaty roślinnej tam, gdzie jest to konieczne według inwestora oraz wprowadzeniu nowej zieleni w otoczeniu wprowadzanych i przebudowywanych obiektów architektonicznych.